Selskapet vårt drives gjennom den overbevisningen at det å følge de strengeste etiske standardene og opptre ansvarlig, ikke skal være en frivillig ekstragreie – det er den eneste måten vi kan lykkes i dagens forretningsmiljø. Forpliktelsen vår til å drive etisk og overholde alle lover, er grunnlaget for enhver samhandling med våre ansatte, interessenter og kunder. Vi har bygget opp virksomheten omkring anstendighet, integritet og respekt, helt fra grunnleggelsen i 1992.

Da FNs Global Compact 2004 ble lansert, med 10 veiledende prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon – som alle var i tråd med våre kjerneprinsipper, begynte vi å utarbeide årlige framdriftsrapporter om dette. Det er dette som nå danner rammen vi opererer innenfor, og elementene i denne kan grupperes under tre hovedoverskrifter:

Miljø

Miljø

Miljøforvaltningen vår har innlemmet målet om å minimere virksomhetens påvirkning på planeten, samt å tilby smarte løsninger til kunder, interessenter og sluttbrukere som understreker viktigheten av dette. Som et eksempel på legitimiteten vår innen miljøvern, er vi blitt uavhengig vurdert og blitt tildelt sertifiseringen ISO14001, den globale standarden for miljøledelse.

Sosiale forhold

Sosiale forhold

Ved å benytte ekspertisen som finnes i arbeidsstyrken vår, og utnytte den forskningen, filantropiske kapitalen, teknologien, datainnsikten og partnerskapene vi har, utvikler vi kommersielt bærekraftig sosial påvirkning i stor skala. 
Vi er ISO 45001-akkreditert, det vil si at vi oppfyller den internasjonale standarden for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Vi har også blitt uavhengig vurdert av SGS på samfunnsansvar i henhold til ISO26000.

Ansvarlig ledelse

Ansvarlig ledelse

Etisk og ansvarlig drift er godt forankret i våre kjerneverdier og daglige arbeid. Samarbeid med bransjeeksperter, granskinger/vurderinger av bærekraften, og en robust risikostyring, veileder oss så vi kan forvalte i forhold til de strengeste virksomhetsstandardene. ATG® er medlem av SEDEX, og er blitt uavhengig vurdert og funnet å oppfylle SMETA revisjonsprotoll for etisk handel.

Hvordan vi ser på miljøet

Bærekraftighet er blitt et hett tema de siste årene, og det er mange innenfor bransjen som arbeider for å finne løsninger. Vi i ATG® ser på bærekraft som en kompleks utfordring med sammenflettede deler som i det store og det hele dreier seg om klimagasser og hvordan disse håndteres, og om forholdet mellom menneskene og planeten vår.

I en bransje som er preget av outsourcing, er ATG® som tradisjonell produsent der man garanterer at ingenting driftes ut, best plassert for å kunne gi fullt integrerte, bærekraftige løsninger.

Vi studerer alle de tusen sammenflettede delene  under 4 hovedelementer, som illustrert nedenfor

Produksjon
Produksjon
85%
Transport
Transport
10%
Distribusjon
Distribusjon
4%
Bruk
Bruk
1%

Percentage of the total carbon footprint of a glove during it's life cycle.

Hvorfor er ATG® best plassert?

Siden de fleste i bransjen outsourcer hanskeproduksjonen, helt eller delvis, avdekker de at de ikke kan kontrollere den største biten i puslespillet – produksjonsprosessen – som utgjør 85 % av bærekraftsutfordringen. Vi fokuserer på de tingene vi kan kontrollere fullt ut – produksjonsprosessen.

Akkrediteringene våre

Kvalitetssikring
Miljøledelse
Samfunnsansvar
Arbeidsmiljø og sikkerhet
Sedex-medlemmenes revisjonsprotokoll for etisk handel