Uredba (EU) 2016/425

Kategori I, Kategori II ve Kategori III hakkında daha fazla bilgi edinin.

EN ISO 21420:2020

Koruyucu eldivenler - Genel gereklilikler ve test yöntemleri.

EN 388:2016+A1:2018

Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.

EN ISO 374-5:2016

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.

EN 407:2020

Termal riskler (ısı ve/veya ateş) karşısında koruyucu eldivenler ve diğer el koruyucu ekipman.

EN 511:2006

Soğuğa karşı koruyucu eldivenler (konveksiyonel/temas).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Kesilme riskine karşı koruyucu eldivenler (Kuzey Amerika standardı).

ISO 18889

Pestisit operatörleri ve ilaçlama sonrası sahada çalışanlar için koruyucu eldivenler.