Je spolehlivý úchop novým bezpečnostním prvkem?

Je spolehlivý úchop novým bezpečnostním prvkem?

Toto snad bude nejkratší článek na světě, protože odpověď na otázku je jasná. Ano, pevný úchop samozřejmě novým prvkem bezpečnosti je. Jak ale může spolehlivý úchop poskytnout uživateli rukavic vyšší stupeň bezpečí?

Úchop měly rukavice přece vždy, jak tedy může být novinkou? Odpověď na tyto otázky najdeme, když podrobněji prozkoumáme úchopovou část rukavice, její typ a způsob provedení a výhody, které tato novinka přináší. Jak každý výrobce pneumatik potvrdí, síla není bez spolehlivé přilnavosti k ničemu. Přilnavost je třeba přizpůsobit stavu povrchu vozovky či dráhy a u rukavic je to také tak.

Ochrana proti pořezání

Častou reakcí na opakovaná zranění pořezáním bývá zavedení rukavic s vyšší mírou ochrany proti pořezání. Vyšší stupeň ochrany však často řeší jen následky, tj. pořezání, nikoli příčinu – prokluz. A příčinou pořezání je často právě prokluz nástroje v ruce. Platí, že co neklouže, to nemůže pořezat. Správně používané rukavice s nižším hodnocením ochrany proti pořezání a správným úchopem mohou být často stejně účinné, ne-li účinnější než rukavice s vyšším hodnocením ochrany proti proříznutí s neefektivním úchopem. Pohodlnější tenčí rukavice také lidé přijímají lépe.

Když neproklouzne, tak vás nepořeže.

John Taylor, Chairman ATG

Komfort při práci

Pracovní komfort je jednou z prvních věcí, které lidé při výběru a zkoušení rukavic hodnotí. Jsou pohodlné? Neomezují obratnost, pružnost pohybu a hmatový cit? Čím jsou rukavice odolnější proti prořezu, tím jsou obvykle silnější a ostatní vlastnosti nemají valné. Na vahách tak stojí ochrana proti celkovému pohodlí. To je nezbytné napravit, protože neforemné rukavice se často musí na přesnější práci sundat, a ruce tak zůstávají v nebezpečných situacích nechráněné. Mnohé studie pak logicky docházejí k závěru, že používání rukavic s vyšší mírou ochrany proti pořezání nutně nevede ke snížení počtu zranění.

Únava rukou

Zkusili jste někdy stokrát sevřít dlaň v pěst? Pokud ano, víte, že zpočátku je to hračka, ale v závěru je to již obtížné. Jde o druh únavy, který je podobný opakovanému zvedání a držení předmětů v ruce. Proč? Protože vyžaduje opakované využití síly s velkou spotřebou energie. Naprosto stejně to mají lidé pracující rukama. Se zlepšením spolehlivosti úchopu o 5 % se zvedací kapacita zvyšuje ze 24 kg (holou rukou) na 25,26 kg (v rukavici). V ATG® ale k tomuto faktu přistupujeme jinak. Optimalizaci úchopu nechápeme jako zvýšení kapacity o 1,26 kg, ale jako snížení náročnosti. Ke zvednutí kilového předmětu stačí síla odpovídající 2,38 kg místo 2,5 kg. Zdánlivě malý rozdíl. Během pracovního dne, týdne, měsíce, roku či dokonce let však bude podstatný.

Únavu rukou způsobuje působení síly a síla vyžaduje energii.

Je čas na změnu?

V ATG® si myslíme, že ano. Lidé dostávali nevalné pomůcky a zvykli si, že potažené rukavice odolné proti proříznutí musí být z PU. To nás inspirovalo k tomu, abychom pro odvětví řezání vyvinuli něco zcela jiného. Jako základ jsme si vzali klíčové vlastnosti technologie MaxiFlex® a jako první na světě jsme vytvořili jedinečné biomimetické rukavice odolné proti proříznutí – MaxiFlex® Cut™.

Další informace naleznete na webu www.atg-glovesolutions.com

Komfort -- Výkon -- Péče O Ruce Handcare®

Filosofií společnosti ATG® není vývoj rukavic jako na běžícím pásu, ale spíše investice do vývoje technologických platforem naplňujících potřeby zákazníků. Právě díky tomuto přístupu jsme schopni přinášet konzistentní prožitek napříč všemi rodinami rukavic (např. AIRtech® u řady MaxiFlex® a MaxiCut®).

Naše technologické platformy stavějí na třech základních pilířích – komfort, životnost a péče o ruce HandCare™ (čistota). A pokud je skloubíme všechny dohromady, získáme dokonalý prožitek pro nejrůznější specifické aplikace.

ATG® GloveFinder

Objevte rukavice, které budou pro daný úkol jako stvořené