Je pevnosť uchopenia novým bezpečnostným prvkom?

Je pevnosť uchopenia novým bezpečnostným prvkom?

Toto bude pravdepodobne najkratší článok na svete, pretože odpoveď na otázku je áno: pevnosť uchopenia je naozaj nový bezpečnostný prvok. Ale prečo môže ponúknuť pevnosť uchopenia používateľovi väčšiu bezpečnosť? 

Rukavice predsa vždy mali určitú pevnosť uchopenia, tak ako to môže byť nová vec? Odpoveď na túto otázku súvisí s typom uchopenia, spôsobom, akým je dosiahnutý a dodatočnými výhodami, ktoré ponúka. Každý výrobca pneumatík vám povie, že výkon bez priľnavosti neznamená nič. Priľnavosť je potrebné optimalizovať na podmienky povrchu vozovky alebo trate a rukavice sa v tomto ničím nelíšia, keďže pevnosť uchopenia je tiež podmienená priľnavosťou.

Odolnosť voči prerezaniu

Odpoveďou na časté rezné poranenia sú rukavice s vyššou úrovňou odolnosti voči prerezaniu. Zvyšovanie odolnosti voči prerezaniu však často rieši len dôsledok, teda porezanie, nie však príčinu problému, teda pohyb. Koniec koncov je to práve pohyb predmetu, ktorý ruka drží, čo často prereže rukavicu. Jednoducho povedané, ak predmet nevykĺzne, nemôže porezať. Pri správnom používaní môžu byť rukavice s nižším stupňom odolnosti voči prerezaniu a dostatočnou pevnosťou uchopenia rovnako účinné, ak nie účinnejšie ako rukavice s vyššou deklarovanou odolnosťou voči prerezaniu a nedostatočne pevným uchopením. Okrem toho, tenšie rukavice používajú pracovníci radšej, keďže ich nosenie je pohodlnejšie.

Ak predmet nevykĺzne, tak nemôže porezať.

John Taylor, Chairman ATG

Pohodlie pracovníkov

Pohodlie pracovníkov je vždy jednou z prvých vecí, ktoré ľudia zvažujú pri výbere alebo skúšaní rukavíc. Sú pohodlné? Zaisťujú požadovanú obratnosť, sú dostatočne pružné a neznižujú citlivosť hmatu? Rukavice, ktoré ponúkajú väčšiu odolnosť voči prerezaniu, sú často hrubšie, čo je na úkor ostatných parametrov. Je to otázka ochrany vo vzťahu k pohodliu. Je dôležité zaistiť správny pomer týchto parametrov, pretože hrubé rukavice si pracovníci dajú dole pri prácach, ktoré si vyžadujú jemnú manipuláciu, v dôsledku čoho sú nechránené ruky vystavené riziku porezania. To je dôvod, prečo mnohé prípadové štúdie dospeli k záveru, že použitie rukavíc s vyšším stupňom odolnosti voči prerezaniu nemusí nevyhnutne znížiť mieru úrazovosti.

Únava ruky

Už ste zovreli ruku v päsť 100-krát po sebe? Ak áno, potom viete, že na začiatku je to jednoduché, no neskôr stále ťažšie. Táto únava je podobná tomu, keď vaša ruka niečo znova a znova zdvíha a drží. Prečo? Pretože musí použiť silu a sila si vyžaduje energiu. U pracovníkov, ktorí používajú svoje ruky na výkon práce, sa to nijako nelíši. S pevnosťou uchopenia rukavíc zlepšenou len o 5 % sa suchý zdvih zvýši z 24 kg (holé ruky) na 25,26 kg (ruky s rukavicami). V spoločnosti ATG® na to radi nazeráme z iného uhla pohľadu. Skôr ako o schopnosti zdvihnúť ďalších 1,26 kg s optimálnou pevnosťou uchopenia hovoríme, že na zdvihnutie 1 kg je potrebný tlak len 2,38 kg namiesto 2,5 kg a tieto malé rozdiely môžu počas pracovného dňa, týždňa, mesiaca a roka (rokov) znamenať významný rozdiel.

Únava ruky je spôsobená použitím sily a sila si vyžaduje energiu.

Čas na zmenu?

V spoločnosti ATG® tomu veríme. Ľudia nemali vždy optimálne pracovné pomôcky a zvykli si na to, že rukavice s povrchovou úpravou odolné voči prerezaniu sú vyrobené z polyuretánu. Inšpirovali sme sa, aby sme pre túto oblasť vytvorili niečo úplne nové, založené na základných hodnotách rukavíc MaxiFlex®, a vytvorili sme prvú prevratnú biomimetickú rukavicu odolnú voči prerezaniu: MaxiFlex® Cut™.

Viac informácií nájdete na adrese www.atg-glovesolutions.com

Pohodlie -- Výkon -- Handcare®

V spoločnosti ATG® nevyvíjame jednotlivé rukavice samostatne, radšej investujeme do vývoja technologických platforiem, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov. Tento prístup nám umožňuje prinášať rovnaké skúsenosti so všetkými radmi rukavíc (t.j. AIRtech® pre MaxiFlex® a MaxiCut®).

Naše technologické platformy sa zameriavajú na tri piliere – pohodlie, trvácnosť a HandCare® (Čistota), ktoré spoločne prinášajú ideálne skúsenosti s rukavicami pri každom špecifickom použití.

ATG® GloveFinder

Nájdite si tie správne rukavice pre vašu prácu