Är grepp den nya säkerhetsfaktorn?

Är grepp den nya säkerhetsfaktorn?

Det här blir kanske världens kortaste artikel eftersom svaret på den frågan är ja: grepp är verkligen den nya säkerhetsfaktorn. Men varför ger grepp handskarna så mycket större säkerhet?

Handskar har väl alltid haft grepp, så hur kan det här vara något nytt? Svaret på de här frågorna har att göra med typen av grepp, hur det tillhandahålls och de extra fördelar det medför. Varje däcktillverkare kan berätta för dig att kraft är värdelöst utan grepp. Greppet måste optimeras för vägförhållandena och detsamma gäller för handskar.

Skärsäkerhet

En vanlig reaktion på återkommande skärskador är att introducera handskar med högre skärsäkerhetsnivå. Men ökad skärsäkerhet motverkar ofta bara verkan, dvs. skärskadorna, i stället för orsaken till problemet, dvs. rörelse. När allt kommer omkring är det ju det som handen håller som ofta skär igenom handsken. Förenklat kan man säga att om man inte slinter så skär man sig inte. En handske med lägre skärnivå men med rätt greppnivå kan vara lika effektiv, eller effektivare, än en handske med högre skärnivå och otillräckligt grepp. Tunnare och därmed bekvämare handskar gör också att användarna i högre grad accepterar handskarna.

Om man inte slinter så skär man sig inte.

John Taylor, Chairman ATG

Användarkomfort

Användarkomfort är alltid en av de första sakerna man tänker på då man väljer eller provar handskar. Är de bekväma? Ger de tillräckligt mycket rörlighet, flexibilitet och känselförmåga? Handskar med större skärskydd är ofta tjockare vilket motverkar de andra fördelarna. Det blir ett val mellan skydd och komfort. Det är mycket viktigt att det blir rätt eftersom tjocka handskar kommer att tas av för precisionsarbeten vilket lämnar händerna bara och oskyddade. Det är därför som det i många fallstudier visar sig att handskar med högre skärsäkerhet inte nödvändigtvis minskar antalet skärskador.

Handtrötthet

Har du någonsin provat att knyta handen 100 gånger i rad? Om du har gjort det så vet du att det är lätt i början men sedan blir allt tyngre. Den här uttröttningen liknar det som sker då du lyfter och håller något med handen gång på gång. Varför? För att handen behöver använda kraft, och kraft kräver energi. Det är precis samma sak för arbetare som använder händerna i yrket. Med bara 5 % ökat handskgrepp ökar lyftet från 24 kg med bara händer till 25,26 kg med handskar. På ATG® ser vi lite annorlunda på det här. I stället för att bara kunna lyfta 1,26 kg mer med ett optimerat grepp anser vi att det krävs bara 2,38 kg kraft för att lyfta 1 kg i stället för 2,5 kg och att de här små skillnaderna kan ha stor betydelse under en arbetsdag, en vecka, en månad, ett år, flera år.

Handtrötthet uppstår då handen använder kraft, och kraft kräver energi

Dags för något nytt?

Vi på ATG® anser att det är dags. Efter att ha fått nöja sig med dåliga handskar har folk kommit att acceptera att endast PU-handskar är skärsäkra. Vi blev inspirerade att utveckla någonting helt nytt inom skärsäkerhetssektorn, baserat på grunderna för MaxiFlex®-handskarna. Så vi skapade världens första biomimetiska, skärsäkra handskar. De banbrytande MaxiFlex® Cut™.

Mer information finns på www.atg-glovesolutions.com

Komfort – Prestanda – Handvård

Hos ATG® utvecklar vi inte våra handskar en och en utan vi investerar i att utveckla teknologiplattformmar som uppfyller kundernas behov. Det här gör att vi kan erbjuda samma upplevelse inom flera produktgrupper (t.ex. AIRtech® för MaxiFlex® och MaxiCut®).

Våra teknologiplattformar vilar på tre pelare – komfort, tålighet och HandCare™ (renlighet), vilket tillsammans ger en idealisk handskupplevelse för varje användningsområde.

ATG® GloveFinder

Hitta de rätta handskarna för arbetet