Alle hanskene våre er dermatologisk godkjent av Skin Health Alliance og ettervasket før innpakning, slik at vi kan garantere at de er «ferske fra pakken», slik det er sertifisert av Oeko-Tex®. Alle ingredienser som brukes i produksjon av hanskene, overholder kravene i REACH, og ingen av produktene våre inneholder stoffer som regnes som farlige.

Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at opplevelsen med hansker fra ATG® er en skånsom opplevelse, både for brukerens hud og for miljøet. Som et uttrykk for det ansvaret vi anser at vi har overfor miljøet, har vi utnevnt et dedikert team som kontinuerlig måler og overvåker de økologiske korttids- og langtidsvirkningene alle produksjonsprosessene våre har. Ekspertisen til dette teamet hjelper oss også med å tenke fremover og forbedre ytelsen vår samt finne måter vi ytterligere kan minimere fotavtrykket vårt i det globale miljøet på. Hele overvåkningsprosessen er ISO 14001-sertifisert og fungerer som grunnlaget for det miljømessige rammeverket samt for HandCare®-programmet vårt.

ATG®-hansker. Garantert hudvennlig.