Všetky naše rukavice sú dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance a pred zabalením sú vyprané, čo nám umožňuje zaručiť, aby ste z nich mali pocit, že sú „svieže po vybalení“ podľa certifikácie Oeko-Tex®. Všetky zložky používané pri výrobe našich rukavíc sú v súlade s normou REACH a žiadny z našich výrobkov neobsahuje SVHC.

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Ako vyjadrenie našej zodpovednosti voči našej planéte sme vytvorili osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Odborné znalosti tohto tímu nám tiež pomáhajú myslieť dopredu, zlepšovať vlastnosti a nachádzať spôsoby, ako ďalej minimalizovať náš vplyv na životné prostredie na celom svete. Celý tento proces monitorovania je certifikovaný podľa normy ISO 14001 a slúži ako základ pre náš environmentálny pracovný rámec, ako aj pre náš program HandCare®.

Rukavice ATG®. Zaručene príjemné pre pokožku.