Käsinestandardit

Eurooppalaiset standardit

Haluamme auttaa käyttäjiä tekemään tietoon perustuvia ratkaisuja, ja siksi me ATG®:llä toivotamme uudet EN-standardit tervetulleiksi. Nykyiset käsineiden valmistustavat ovat laajentuneet edellisten standardien ulottumattomiin uusien materiaalien ja käsittelytapojen myötä. Jotta saisit paremman käsityksen normeista ja standardeista, olemme luoneet verkkosivullemme tämän osion.

Muutokset käsinestandardeissa

Alla oleva taulukko on tarkoitettu yhteenvedoksi säännöksissä ja standardeissa tehdyistä muutoksista.

EN 388 : 2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

EN 374 : 2016

Suojakäsineet kemikaaleja vastaan