Forordning (EU) 2016/425

Lær mere om Kat. I, II og Kat. III.

EN ISO 21420:2020

Beskyttelseshandsker – Generelle krav og testmetoder.

EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer.

EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer.

EN 407:2020

Beskyttelseshandsker og andet håndbeskyttelsesudstyr mod termiske risici (varme og/eller ild).

EN 511:2006

Beskyttelseshandsker mod kulde (konvektion/kontakt).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Beskyttelseshandsker mod snitrisici (Nordamerikansk standard).

ISO 18889

Beskyttelseshandsker til pesticidpåførende personer og medarbejdere med efterfølgende aktiviteter.