Asetus (EU) 2016/425

Learn more about Cat. I, Cat. II and Cat. III.

EN ISO 21420:2020

Suojakäsineet – Yleiset vaatimukset ja testimenetelmät.

EN 388:2016+A1:2018

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet.

EN ISO 374-5:2016

Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet.

EN 407:2020

Lämpövaaroilta (kuumuus ja/tai tuli) suojaavat käsineet ja muut käsien suojavarusteet.

EN 511:2006

Suojakäsineet kylmyyttä vastaan (konvektio/kosketus).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Viiltosuojakäsineet (pohjoisamerikkalainen standardi).

ISO 18889

Suojakäsineet torjunta-aineiden käyttäjille ja alueelle palaaville työntekijöille.