1. Ehtojen hyväksyminen

Kun vierailet sivustolla www.atg-glovesolutions.com ja tarkastelet tai käytät sivuston palveluita tai siellä luotuja, kerättyjä ja koottuja tai sinne lähetettyjä tietoja, hyväksyt samalla sen, että palvelun käyttöehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy käyttöehtojen sitovuutta, älä jatka sivuston käyttöä. Sivuston käytön jatkaminen tarkoittaa, että ymmärrät ja hyväksyt sen, että nämä ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja www.atg-glovesolutions.com-sivuston välillä, ja että www.atg-glovesolutions.com-sivuston käyttö tarkoittaa tämän sopimuksen hyväksymistä.

2. Palveluiden toimittaminen

Suostut siihen ja hyväksyt sen, että www.atg-glovesolutions.com-sivustolla on oikeus täysin oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta muokata ja parantaa mitä tahansa palveluitaan tai lopettaa niiden toimittaminen, vaikka tämä johtaisikin siihen, että et voi enää käyttää palvelussa olevia tietoja. Suostut myös siihen ja hyväksyt sen, että www.atg-glovesolutions.com-sivustolla on oikeus toimittaa sinulle palveluita tytär- tai konserniyhtiöidensä kautta.

3. Omistusoikeudet

Hyväksyt sen ja suostut siihen, että www.atg-glovesolutions.com-sivustolla voi olla omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi immateriaalioikeuden tai kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaamia tavara- ja palvelumerkkejä tai patentteja. www.atg-glovesolutions.com myöntää sinulle oikeuden tarkastella tietoja ja tehdä sisällön osista yhden kopion Internet-yhteydetöntä, henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Sisältöä ei saa myydä, jäljentää eikä levittää ilman meiltä saatua kirjallista lupaa. Kaikki ulkopuolisten tahojen tavaramerkit, palvelumerkit ja logot kuuluvat niiden omistajille. Kaikki sellaiset oikeudet pidätetään, joita ei tässä erikseen myönnetä.

4. Lähetetty sisältö

Kun lähetät sisältöä www.atg-glovesolutions.com-sivustolle, annat samalla sivustolle peruuttamattoman, maailmanlaajuisen ja tekijänoikeusmaksuttoman luvan julkaista, näyttää, muokata, jaella ja syndikoida sisältöä kaikkialla maailmassa. Vahvistat ja vakuutat, että sinulla on riittävät valtuudet myöntää edellä mainittu lupa www.atg-glovesolutions.com-sivustolle.

5. Sopimuksen päättyminen

Tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa ilman takarajaa, kunnes jompikumpi sopimuksen osapuolista päättää ne haluamanaan ajankohtana mistä tahansa syystä. Ne ehdot, joita ei erikseen päätetä, pysyvät voimassa myös sopimuksen päättämisen jälkeen.

6. Takuiden poissulkeminen

Hyväksyt sen ja suostut siihen, että käytät www.atg-glovesolutions.com-sivustoa täysin omalla vastuullasi, ja että palvelumme toimitetaan sellaisinaan ja käytettävissä olevassa muodossaan. www.atg-glovesolutions.com ei myönnä mitään erityisiä tai oletettuja takuita, suosituksia tai vakuutuksia www.atg-glovesolutions.com-sivuston toimintaan ja sivustolla oleviin tietoihin, sisältöön tai tuotteisiin liittyen. Näihin sisältyvät rajoituksetta oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, takuut oikeuksien loukkaamattomuudesta ja takuut siitä, että palveluiden käyttö olisi keskeytyksetöntä tai virheetöntä tai että palvelussa olevat virheet korjattaisiin.

7. Vastuunrajoitus

Hyväksyt sen ja suostut siihen, että www.atg-glovesolutions.com ja sen tytär- tai konserniyhtiöt eivät missään olosuhteissa vastaa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai rankaisevista vahingonkorvauksista. Näihin sisältyvät rajoituksetta vahingonkorvaukset tulojen menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä, yrityksen maineen tai liikearvon heikkenemisestä, ohjelmien tai tietojen häviämisestä, sekä muut aineettomat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai tietojen käytöstä tai siitä, että palvelua tai tietoja ei voida käyttää, tai palvelun tai tietojen toimittamisen pysyvästä tai väliaikaisesta keskeyttämisestä, tai sisällön tai tietojen poistamisesta tai vaurioitumisesta, tai sisällön tai tietojen tallentamisen estymisestä. Yllä oleva rajoitus on voimassa, olipa www.atg-glovesolutions.com-sivustolle sitten ilmoitettu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta tai ei, ja olisipa sivuston sitten tullut olla tietoinen vahinkojen mahdollisuudesta tai ei. Jos tuomiopiirin lait eivät salli välillisiä tai satunnaisia vahinkoja koskevan vastuun rajoittamista, www.atg-glovesolutions.com-sivuston vastuuta rajoitetaan niin paljon kuin laki sallii.

8. Ulkoinen sisältö

www.atg-glovesolutions.com-sivustolla saattaa olla hyperlinkkejä ulkopuolisten tahojen sisältöön, mainoksiin tai sivustoille. Hyväksyt sen ja suostut siihen, että www.atg-glovesolutions.com ei ole vastuussa eikä suosittele mitään tällaisten tahojen tai sivustojen – esimerkiksi Facebookin, LinkedInin, Twitterin, Mediumin tms. – tarjoamia mainoksia, tuotteita tai resursseja.

9. Tuomiopiiri

Hyväksyt erikseen sen ja suostut siihen, että www.atg-glovesolutions.com-sivuston yksin valitseman valtion, osavaltion, läänin tai alueen oikeusistuimella on henkilökohtainen ja yksinomainen toimivalta kaikkien sellaisten juridisten kiistojen ratkaisemisessa, jotka perustuvat tähän sopimukseen tai liittyvät siihen, että käytät www.atg-glovesolutions.com-sivustoa. Jos toimivaltainen oikeusistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen kohdan pätemättömäksi, kyseinen kohta poistetaan näistä ehdoista, ja muut ehdot pysyvät edelleen voimassa.

10. Koko sopimus

Hyväksyt sen ja suostut siihen, että edellä olevat ehdot muodostavat sinun ja www.atg-glovesolutions.com-sivuston välillä solmitun sopimuksen kokonaisuudessaan. Kun käytät tai ostat muita palveluita, kumppanipalveluita tai ulkopuolisten tahojen sisältöä tai materiaalia, niihin saatetaan soveltaa myös joitakin muita käyttöehtoja, jotka koskevat sinua.

11. Ehtojen muutokset

www.atg-glovesolutions.com pidättää itsellään oikeuden muokata näitä ehtoja haluamanaan ajankohtana, täysin oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta. Ehtoihin tehtävät muutokset tulevat voimaan niiden julkaisupäivänä, ja kun jatkat www.atg-glovesolutions.com-sivuston käyttöä muutosten jälkeen, ilmaiset samalla hyväksyväsi sen, että muutokset sitovat sinua.