Uredba (EU) 2016/425

Learn more about Cat. I, Cat. II and Cat. III.

EN ISO 21420:2020

Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder.

EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshansker mot mekanisk risiko.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer.

EN ISO 374-5:2016

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer.

EN 407:2020

Vernehansker og annet håndbeskyttelsesutstyr mot termiske risikoer (varme og/eller ild).

EN 511:2006

Vernhansker mot kulde (overføringskulde/kontaktkulde).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Kuttbestandige vernehansker (Nordamerikansk standard).

ISO 18889

Vernehansker for brukere som håndterer plantevernmidler og brukere som kommer inn etter håndtering av plantevernmidler.