1. Godkjenning av våre betingelser

Ved å besøke nettstedet www.atg-glovesolutions.com, vise, åpne eller på annen måte bruke noen av tjenestene eller informasjonen som er opprettet, innsamlet, samlet sammen eller sendt inn på www.atg-glovesolutions.com, samtykker du i å overholde følgende betingelser og vilkår for tjenesten. Hvis du ikke vil overholde våre betingelser og vilkår, må du ikke gå videre. Når du fortsetter, forstår du, samtykker du i og erkjenner du at disse betingelsene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og www.atg-glovesolutions.com og at din bruk av www.atg-glovesolutions.com indikerer at du samtykker i denne avtalen.

2. Levering av tjenester

Du samtykker i og erkjenner at www.atg-glovesolutions.com har rett til å endre, forbedre eller avslutte tjenestene sine etter eget skjønn og uten forvarsel til deg, selv om det kan føre til at du blir hindret i å få tilgang til informasjon. Du samtykker også i og erkjenner at www.atg-glovesolutions.com har rett til å tilby tjenester til deg gjennom datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

3. Eiendomsrettigheter

Du erkjenner og samtykker i at www.atg-glovesolutions.com kan inneholde eiendomsrettighetsinformasjon og konfidensiell informasjon inkludert varemerker, tjenestemerker og patenter som er beskyttet av opphavsrettighetslover og internasjonale opphavsrettighetsavtaler. www.atg-glovesolutions.com gir deg autorisasjon til å vise og ta én enkelt kopi av deler av innholdet til offline, personlig og ikke-kommersiell bruk. Vårt innhold skal ikke selges, reproduseres eller distribueres uten vårt skriftlige samtykke. Eventuelle varemerker, tjenestemerker og logoer fra tredjeparter eies av sine respektive eiere. Eventuelle ytterligere rettigheter som ikke spesifikt er gitt i dette dokumentet, er reservert.

4. Innsendt innhold

Når du sender inn innhold til www.atg-glovesolutions.com, gir du samtidig www.atg-glovesolutions.com en ugjenkallelig, verdensomspennende, avgiftsfri lisens til å publisere, vise, endre, distribuere og syndikere innholdet ditt over hele verden. Du bekrefter og garanterer at du har nødvendig autoritet til å gi ovennevnte lisens til www.atg-glovesolutions.com.

5. Opphør av avtalen

Betingelsene i denne avtalen vil fortsette å gjelde evig til de avsluttes av en av partene uten forvarsel uansett grunn. Betingelser som skal fortsette evig, påvirkes ikke av opphør av denne avtalen.

6. Fraskrivelse av garantier

Du forstår og samtykker i at din bruk av www.atg-glovesolutions.com skjer helt på din egen risiko og at tjenestene våre leveres "som de er" og "etter tilgjengelighet". www.atg-glovesolutions.com fremsetter ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, tilslutninger eller representasjoner når det gjelder driften av nettstedet www.atg-glovesolutions.com, informasjon, innhold, materialer eller produkter. Dette skal inkludere, men ikke være begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, og ukrenkelighet, og garantier om at tilgang til eller bruk av tjenesten er uforstyrret eller feilfri eller at feil i tjenesten blir korrigert.

7. Ansvarsbegrensning

Du forstår og samtykker i at www.atg-glovesolutions.com og eventuelle datterselskaper eller tilknyttede selskaper ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgelige eller typiske skader. Dette skal inkludere, men ikke være begrenset til, skader som skyldes tap av inntekt, bedriftsforstyrrelser, bedriftsrykte eller goodwill, tap av programmer eller informasjon, eller andre immaterielle tap som oppstår som en følge av bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten, eller informasjon, eller permanent eller midlertidig opphør av slik tjeneste eller tilgang til informasjon, eller sletting av eller korrupsjon av innhold eller informasjon, eller at innhold eller informasjon ikke har blitt lagret. Ovennevnte begrensning skal gjelde uavhengig av om www.atg-glovesolutions.com har blitt varslet om eller burde vært oppmerksom på muligheten for slike skader. I jurisdiksjoner hvor ekskludering eller begrensning av erstatningsansvar for følgelige eller tilfeldige skader ikke er tillatt, er erstatningsansvaret til www.atg-glovesolutions.com begrenset i den størst mulige graden som er tillatt av lov.

8. Eksternt innhold

www.atg-glovesolutions.com kan inneholde hyperkoblinger til tredjepartsinnhold, -annonsering eller -nettsteder. Du erkjenner og samtykker i at www.atg-glovesolutions.com ikke er ansvarlig for og ikke støtter annonsering, produkter eller ressurser som er tilgjengelige fra slike ressurser eller nettsteder, f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium osv.

9. Jurisdiksjon

Du forstår og samtykker uttrykkelig i å underlegge deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i landet, delstaten, provinsen eller territoriet som velges av by www.atg-glovesolutions.com til å løse eventuelle juridiske tvister som oppstår som en følge av denne avtalen eller relatert til din bruk av www.atg-glovesolutions.com. Hvis domstolen som har jurisdiksjon, avgjør at en av bestemmelsene i avtalen er ugyldig, blir den bestemmelsen fjernet fra betingelsene og vilkårene, og de gjenværende betingelsene og vilkårene vil fortsatt gjelde.

10. Hele avtalen

Du forstår og samtykker i at betingelsene over utgjør hele den generelle avtalen mellom deg og www.atg-glovesolutions.com. Du kan være underlagt ytterligere betingelser og vilkår når du bruker, kjøper eller åpner andre tjenester, beslektede tjenester eller tredjepartsinnhold eller -materiale.

11. Endringer i betingelsene

www.atg-glovesolutions.com forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen og uten forvarsel. Endringer i betingelsene våre trer i kraft på publiseringsdatoen, og din fortsatte bruk av www.atg-glovesolutions.com etter endringer i betingelsene, betyr at du samtykker i avtalen og er bundet av betingelsene.