Fyll inn et søkeord og klikk på Søk for å se resultater.

Ofte stilte spørsmål

Can't find the answer you're looking for? Ta en titt på siden vår med Vanlige spørsmål.

Hvordan kan jeg få tak i prøver?

Prøver er vanligvis tilgjengelige fra den lokale ATG®-representanten eller -distributøren.

Er MaxiDry® væskebestandig?

Belegget på MaxiDry® er utformet for å motstå og frastøte væsker og olje. Det er ikke utformet for å motstå kjemikalier. Vi anbefaler MaxiChem® hvis du skal arbeide med kjemikalier.

Hva er mikroskumnitril?

Mikroskumnitril er en patentbeskyttet spesialformel med nitrilbelegg som gir fullstendig pusting for hanskene der dette belegget brukes. Belegget er tynt og kan påføres helt nøyaktig, noe som gir maksimal fingerferdighet og fleksibilitet for brukeren.

Hva er dimetylformamid?

DMF (dimetylformamid, CAS: 68-12-2) er et organisk løsemiddel som er klassifisert som et stoff av meget høy bekymring i henhold til paragraf 57 (c) – gift for reproduksjon (SVHC – kandidatliste for autorisasjon siden 2012) av REACH. Det er et løsemiddel som brukes i produksjon av løsemiddelbaserte polyuretanhansker. Alle ATG-hansker er garantert fri for SVHC.