Innovasjon

Behovene dine driver forskningen vår
Teknologien som brukes i hanskene våre, videreutvikles kontinuerlig av et kjerneteam som sammenholder markedsundersøkelser og markedsføringsanalyse med den nyeste teknologiske utviklingen. Dette danner grunnlaget som vi kontinuerlig forbedrer kundeopplevelsen ut fra, gjennom konstant fornyelse.

Gjennombrudd: vårt engasjement for å utfordre konvensjonene
Vitenskapelige gjennombrudd drives av fasilitetene våre for forskning og utvikling, i hjertet av produksjonsstedene. I tillegg til intern utvikling arbeider forsknings- og utviklingsteamet hos ATG® også globalt med ledende universiteter, spesialiserte bransjer og eksperter. Denne innfallsvinkelen sørger for effektivt samarbeid, fremmer raskere kunnskapsutveksling og forkorter utviklingssyklusen.

Kvalitet

Vi gjør alt selv
Hos ATG® er det én ting som vi aldri inngår kompromisser med: kvaliteten. For å være sikker på at ingenting blir oversett, har vi en policy der vi ikke tjenesteutsetter noen ting som helst. Vi utøver 100 % kontroll og overvåker til enhver tid alle trinnene i produksjonsprosessen grundig. Vi får alle råmaterialene direkte fra kilden, spinner tråd, strikker hanskefôret, legger belegg på hanskene og vasker dem før de pakkes.
Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at produktene våre er fullstendig pålitelige og konsekvente.

Planeten og befolkningen

Fordi vi verdsetter planeten og befolkningen på den
HandCare®-programmet er selve paraplyen for alle programmene våre som er brukt og integrert i hvert eneste ATG®-produkt. HandCare®-programmet gir kundene og arbeidere som bruker hansker, en trygghet om at hele hanskeutvalget vårt er dermatologisk sikkert, og at det miljømessige aspektet bak produksjonen av hanskene er solid, robust og bærekraftig.

ISO 14001: Miljømessig styring
Vi har et dedikert team som kontinuerlig måler og overvåker de økologiske korttids- og langtidsvirkningene alle produksjonsprosessene våre har. Et eksempel på dette er fasilitetene våre for vannbehandling som kan behandle oppsamlet regnvann for å brukes i ettervaskprosessene våre. Hele produksjonsprosessen og alle fasilitetene er ISO 14001-sertifisert.

REACH: Vern av menneskenes helse og miljøet
Hele produksjonsprosessen vår er i samsvar med kravene til de europeiske REACH-retningslinjene (registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemiske stoffer). Alle hanskene våre er fri for dimetylformamid, og vi garanterer i tillegg at alle produktene våre av i dag og i fremtiden vil forbli fri fra stoffer som regnes som farlige (SVHC-stoffer)

Sanitized®: Bedre hygiene
Vi bruker Sanitized® i hanskene våre for å holde lukt til et minimum. Du kan tenke på Sanitized® som en deodorant som gjør at hanskene virker nye over lenger tid og gjør at du kan føle deg trygg og beskyttet Merk at ATG® bruker en spesiell form Sanitized® som er «triklosanfri»

Ferske fra pakken: Oeko-Tex®
I tillegg til å sørge for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for de ansatte, vasker vi også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere trinn i å sikre renhet. Alt vannet vi bruker i denne vaskeprosessen, er oppsamlet regnvann som blir behandlet og kontinuerlig gjenvunnet fra våre egne vannbehandlingsanlegg. Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «Ferske fra pakken», noe som er sertifisert av Oeko-Tex® Association. 

Dermatologisk godkjent: Hudvennlig
Hanskene våre er også dermatologisk godkjent av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-merket sørger for første gang i sikkerhetsbransjens historie for at arbeidere som bruker hansker, kan være sikre på at hele utvalget av hansker fra ATG® er «dermatologisk sikkert», og at forskningen bak dem holder mål.

Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at opplevelsen med hansker fra ATG® er en skånsom opplevelse, både for brukerens hud og for miljøet. Vi gjør alt vi kan, fra begynnelse til slutt, for å garantere at hanskene våre er 100 % allergitestede og dermatologisk godkjente, og at de derfor kan anses å være «planetens mest hudvennlige hansker».

Partnerskap

Vi verdsetter langsiktige partnerskap

Vi respekterer den som er sist i kjeden
Vi forstår at nærhet og tilstedeværelse er essensielt for å sørge for at hanskene våre er tilgjengelige slik og når du trenger dem. Som en global virksomhet anerkjenner vi verdien som distributører skaper i veien til markedet og til sluttbrukeren. Det er distributøren som støtter og yter service til sluttbrukerne hver dag, og det er derfor vi respekterer den som er sist i kjeden. Rollen vår er å sørge for at vi tilbyr nødvendig støtte, utdanning og opplæring, slik at partnerne våre kan være ambassadører for merkene våre. På forespørsel kan vi selvsagt støtte partnerne våre hos sluttbrukere med tekniske spørsmål eller spesifikke behov.