Žijeme ve stále globalizovanější společnosti. Na chvilku se zastavte a rozhlédněte se kolem sebe. Věci okolo vás pravděpodobně urazily mnohem větší vzdálenosti a byly na více místech světa než vy.

Vědět, nebo nevědět, toť otázka

Outsourcing výroby je dnes nedílnou součástí téměř každého podnikání natolik, že ho spotřebitelé očekávají. Co byste ale řekli na svět, kde přesně víte, kdo kterou z vašich věcí vyrobil a odkud pochází? To je svět, v který věří ATG – proto raději plaveme proti proudu, než abychom outsourcovali s davem.

ATG® sice působí v odvětví, v němž je outsourcing běžný, ale výroba v naší společnosti probíhá tradičním způsobem a špičkové rukavice připravujeme s využitím těch nejmodernějších technologií. Vše si děláme sami a garantujeme, že nic nepochází od externích subdodavatelů.

Nulový outsourcing

V tom, že si naše rukavice vyrábíme sami, vidíme řadu výhod. V tomto článku se však zaměříme na tu nejdůležitější: kontrolní procesy.

Kontrola. Co přesně ale kontrolujeme?

  • Výzkum a vývoj
  • Přechod nových produktů z výzkumu a vývoje do výroby
  • Duševní vlastnictví
  • Kvalitu
  • Soulad se zákonnými požadavky
  • Způsob, jak se zachází s lidmi, kteří naše produkty vyrábí

control

A výčet by mohl pokračovat… Vždy však skončíme u téhož, u kontroly. Ve světě outsourcingu nám lidé čím dál častěji říkají, že chtějí mít jistotu, že jednají s výrobcem, nikoli se značkou, u které později zjistí, že je dostupná u řady dodavatelů a její produkty jsou bezesporu produktem outsourcingu. Kde to tedy všechno začíná?

Výzkum a vývoj

Děláme věci jednoduše, takže integrujeme výzkumné a vývojové týmy do jádra našich výrobních zařízení, abychom zajistili, že se nápady a technologie při přenosu z vývoje do výroby nevytratí. Tento jednoduchý přístup rovněž zlepšuje spolupráci mezi výrobními a vývojovými týmy a podporuje rychlejší výměnu poznatků, což vede k účinnějšímu výzkumu a výrazně kratším vývojovým cyklům u každého nového nebo vylepšeného produktu.

Výroba rukavic je jako skládání puzzle. K sestavení je potřeba spojit spoustu částí dohromady a s výrobou rukavic tomu není jinak.

John Taylor, předseda ATG

Získávání vědomostí

a odborných znalostí neprobíhá jen v rámci ATG; aktivně spolupracujeme s předními univerzitami, specialisty z různých odvětví a také průmyslovými odborníky. To je jeden z důvodů, proč je společnost ATG schopna stát v čele nejnovějšího vývoje a vědeckých objevů v odvětví. Navrhujeme a vyvíjíme rukavice, které dokonale odpovídají dnešním i budoucím potřebám našich zákazníků. Neposkytujeme jim jen další rukavice, ale přinášíme zcela nové zážitky. Každému zákazníkovi, který naše rukavice používá, můžeme zaručit optimální bezpečnost, pohodlí a čistotu.

Dál než legislativa

Čistota rukavic je věcí, kterou bere ATG® velmi vážně. Je důležitá pro životní prostředí, naše zaměstnance, kteří naše rukavice vyrábí, a samozřejmě i pro ty, kdo je používají. Věříme, že při rostoucích legislativních požadavcích a technických nárocích můžeme dokonalý soulad zaručit jen výrobou vlastních produktů ve vlastním závodě. Nařízení REACH, které vešlo v platnost v červnu 2007, je dokonalým příkladem. Čítá 849 stran a je považováno za nejucelenější a nejkomplexnější legislativní nařízení regulující chemické látky. Díky úplnému vlastnictví technologií využívaných u našich rukavic se nám podařilo získat dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance (SHA) a uzavřít s ní partnerství. Tím můžeme jako první z celého odvětví bezpečnostních pomůcek poskytnout profesionálním uživatelům našich rukavic jistotu, že kompletní sortiment je díky našemu obrovskému vědeckému a výzkumnému zázemí dermatologicky bezpečný.

Kvalita

Kvalita není něco, co kontrolujeme na konci výrobní linky. Kvalita je integrovanou součástí našich závodů od začátku až do konce. Naše kontrolní týmy a experti na kvalitu výrobu pečlivě sledují a v rámci své každodenní práce přijímají nápravná opatření.

quality

Díky tomuto přístupu je kvalita vetkána do našich produktů i kultury naší společnosti. Formálně je to podchyceno certifikací ISO 9001, jež společně s řadou dalších společností používáme jako rámec, který nám pomáhá soustavně produkovat rukavice té nejvyšší kvality. Spolu s normou ISO 14001 nám umožňuje zajistit vyšší efektivitu našich výrobních činností, snížit plýtvání a pamatovat na prostředí, ve kterém pracujeme.

Nezbytná spolupráce

Hladký průběh návrhů, vývoje, výroby, distribuce, vzdělávání a podpory leží na bedrech řady týmů v dodavatelském řetězci. ATG® sice působí v odvětví, v němž je outsourcing běžný, ale výroba v naší společnosti probíhá tradičním způsobem a špičkové rukavice připravujeme s využitím těch nejmodernějších technologií. Vše si děláme sami a garantujeme, že nic nepochází od externích subdodavatelů.