Vedieť či nevedieť, to je otázka

Vedieť či nevedieť, to je otázka

Žijeme v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac globalizuje. Zastavte sa na chvíľu a poobzerajte sa okolo seba. Veci, ktoré vidíte, počas výroby pravdepodobne precestovali viac kilometrov a videli viac miest po celom svete ako vy.

Outsourcing výroby je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou takmer každého podnikania, a to až do takej miery, že spotrebiteľ to v podstate očakáva. Čo by ste však povedali na to, keby ste žili vo svete, kde by ste presne vedeli, kto vyrobil každú vec, ktorú si kúpite, a odkiaľ daný výrobok pochádza? Presne v taký svet verí spoločnosť ATG, a preto radšej plávame proti prúdu, ako keby sme sa mali nechať strhnúť vlnou outsourcingu.

V odvetví, v ktorom je hybnou silou outsourcing, spoločnosť ATG® bola vždy a stále je tradičným výrobcom, ktorý na výrobu prvotriednych rukavíc využíva najmodernejšie technológie. Všetko vyrábame sami a ručíme za to, že nič pre nás nerobia externí dodávatelia.

Nulový outsourcing

V tom, že si vyrábame naše rukavice sami, vidíme množstvo výhod. V tomto článku sa však zameriame na tú najpodstatnejšiu: na kontrolu.

Kontrola. Kontrola čoho presne?

  • Kontrola výskumu a vývoja,
  • kontrola prechodu nového výrobku z fázy výskumu a vývoja do fázy výroby,
  • kontrola duševného vlastníctva,
  • kontrola kvality,
  • kontrola súladu s právnymi predpismi,
  • kontrola toho, ako sa zaobchádza s ľuďmi, ktorí naše produkty vyrábajú.

 

A mohli by sme pokračovať ďalej. Vždy sa však vrátime k jednému aspektu: ku kontrole. Vo svete, ktorému vládne outsourcing, nám ľudia čoraz častejšie hovoria, že chcú mať istotu, že obchodujú s výrobcom a nie so značkou, o ktorej neskôr zistia, že spolupracuje s množstvom dodávateľov a výroba je preto nepochybne outsourcovaná. Kde to teda všetko začína?

Výskum a vývoj

Snažíme sa veci zbytočne nekomplikovať, preto sme naše výskumné a vývojové pracoviská začlenili do našich výrobných prevádzok. Vďaka tomu sa nápady a technológie, ktoré sú dielom vývojárov a ktoré stoja za našimi rukavicami, nestratia, keď sa presúvajú na výrobné linky. Táto jednoduchá stratégia tiež podporuje spoluprácu medzi pracovníkmi z úsekov výroby a vývoja a prispieva k rýchlejšej výmene poznatkov. Vďaka tomu je výskum efektívnejší a výrazne sa skracuje cyklus vývoja každého nového výrobku či vylepšenia existujúceho výrobku.

Výroba rukavíc je ako skladačka. Ak chcete získať výsledný obrazec, musíte pospájať množstvo dielikov. A výroba rukavíc sa v tomto ohľade ničím nelíši.

John Taylor, predseda predstavenstva spoločnosti ATG

Získavanie poznatkov 

a skúseností nenechávame v spoločnosti ATG na náhodu, ale aktívne spolupracujeme s poprednými univerzitami, špecializovanými odvetviami a odborníkmi. To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť ATG v rámci svojho odvetvia stále stojí na čele najnovších vývojových trendov a vedeckých objavov. Navrhujeme a vyvíjame rukavice, ktoré dokonale zodpovedajú dnešným a budúcim potrebám používateľov. Neprinášame im len ďalšie rukavice, ale úplne novú skúsenosť s ich používaním. Každému jednému používateľovi dokážeme garantovať optimálnu bezpečnosť, pohodlie a čistotu.

Nad rámec právnych predpisov

Spoločnosť ATG® berie čistotu rukavíc veľmi vážne. Je to dôležité pre životné prostredie, pre našich zamestnancov, ktorí naše rukavice vyrábajú, a samozrejme pre tých, ktorí naše rukavice používajú. Právne predpisy sú čoraz prísnejšie a technickejšie, preto je podľa nášho názoru najlepším spôsobom, ako garantovať ich dodržiavanie, vyrábať produkty výlučne interne. Výborným príkladom je smernica REACH, ktorá vstúpila do platnosti v júni 2007. Celkovo obsahuje 849 strán a považuje sa za najúplnejší a najkomplexnejší právny predpis, ktorý reguluje používanie chemických látok. Skutočnosť, že sme výlučným vlastníkom technológií, ktoré stoja za našimi rukavicami a ktoré naše rukavice tvoria, nám tiež umožnila získať dermatologickú akreditáciu, a to prostredníctvom partnerskej spolupráce s Alianciou pre zdravie pokožky (SHA – Skin Health Alliance). Vďaka tomu sa po prvý raz v histórii odvetvia bezpečnosti môžu používatelia profesionálnych rukavíc spoľahnúť na to, že celý náš sortiment rukavíc je dermatologicky bezpečný a že vedecký a výskumný vývoj, ktorý za nimi stojí, je dôkladný.

Kvalita

Kvalita pre nás nepredstavuje niečo, čo kontrolujeme na konci výrobnej linky. Naopak, je neoddeliteľnou súčasťou našich výrobných prevádzok – od začiatku až po koniec procesu výroby. Je to výsledok práce tímov úseku kvality a skutočných odborníkov na kvalitu, ktorí denno-denne monitorujú výrobu a prijímajú potrebné nápravné opatrenia.

Vďaka tomuto prístupu sa kvalita stala neoddeliteľnou súčasťou kultúry našej spoločnosti a je vtkaná do jej podstaty. Formálne to vyjadruje akreditácia podľa normy ISO 9001, ktorú – podobne ako mnohé iné spoločnosti – používame ako rámec, ktorý nám pomáha vyrábať rukavice s neustále vysokou úrovňou kvality. Nezabúdame ani na životné prostredie, v ktorom pracujeme: v kombinácii s normou ISO 14001 nám táto stratégia umožňuje zefektívňovať naše výrobné operácie a zároveň produkovať menej odpadu.

Spojiť všetko dohromady

Aby všetko hladko fungovalo – počnúc navrhovaním a vývojom, cez výrobu a distribúciu, až po vzdelávanie a podporu – vyžaduje si to zodpovedný prístup a spoločné úsilie mnohých tímov, ktoré spolupracujú v rámci dodávateľského reťazca. V odvetví, v ktorom je hybnou silou outsourcing, spoločnosť ATG® bola vždy a stále je tradičným výrobcom, ktorý na výrobu prvotriednych rukavíc využíva najmodernejšie technológie. Všetko vyrábame sami a ručíme za to, že nič pre nás nerobia externí dodávatelia.

Pohodlie - Výkon - Handcare®

V spoločnosti ATG® nevyvíjame jednotlivé rukavice samostatne, radšej investujeme do vývoja technologických platforiem, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov. Tento prístup nám umožňuje prinášať rovnaké skúsenosti so všetkými radmi rukavíc (t.j. AIRtech® pre MaxiFlex® a MaxiCut®).

Naše technologické platformy sa zameriavajú na tri piliere – pohodlie, trvácnosť a HandCare® (Čistota), ktoré spoločne prinášajú ideálne skúsenosti s rukavicami pri každom špecifickom použití.

ATG® GloveFinder

Nájdite si tie správne rukavice pre vašu prácu