Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Se dig om kring en stund. De saker du ser har tillsammans antagligen rest mer och varit på fler platser runt om i världen än du har.

Att veta eller inte veta – det är frågan

De flesta företag lägger numera ut sin tillverkning på entreprenad. Det har till och med blivit något konsumenter förväntar sig. Men hur skulle det vara om du visste exakt var varje vara du köper har tillverkats, och av vem?  Det här är något ATG tror på och det är därför vi föredrar att gå mot strömmen i stället för att passivt följa den.

I en bransch där de flesta lägger ut arbetet på entreprenad fortsätter ATG® att, som alltid, använda sig av traditionella tillverkningsmetoder tillsammans med de senaste tekniska innovationerna för att kunna erbjuda handskar som är ledande in sin klass. Vi gör allt själva och garanterar att inget läggs ut på entreprenad.

Ingenting läggs ut på entreprenad

Vi ser många fördelar med att tillverka våra egna handskar. Men den här artikeln kommer att fokusera på det viktigaste – kontroll.

Kontroll. Kontroll över vad?

  • Kontroll över forskning och utveckling
  • Kontroll över hur nya produkter går från forskning och utveckling till produktion
  • Kontroll över immateriella rättigheter
  • Kontroll över kvalitet
  • Kontroll över efterlevnad av lagar och förordningar
  • Kontroll över behandlingen av dem som tillverkar våra produkter

control

Listan kan göras lång, men i slutänden handlar det alltid om en sak – kontroll. I en värld där alla lägger ut arbetet på entreprenad hör vi allt oftare att människor vill vara säkra på att de handlar med tillverkaren och inte ett varumärke som de senare upptäcker finns tillgängliga hos flera olika försäljare och som med största sannolikhet tillverkas på entreprenad. Så var börjar det?

Forskning och utveckling

Vi gör det enkelt genom att placera våra anläggningar för forskning och utveckling i hjärtat av våra anläggningar för produktion. På så sätt kan vi vara säkra på att idéer och teknik som utvecklas för våra handskar inte går förlorade då de överförs till produktion. Den här enkla metoden förbättrar också samarbetet mellan våra team för produktion och utveckling, och gynnar ett snabbare utbyte av kunskaper. Detta leder i sin tur till effektiv forskning och en avsevärt kortare utvecklingscykel för varje produkt och produktförbättring.

Att tillverka handskar är som att lägga ett pussel tillsammans. Det är väldigt många bitar som måste passas ihop, och samma sak gäller även när man ska tillverka handskar.

John Taylor, ordförande för ATG

Arbetet med att skaffa kunskap

och kompetens sker inte bara inom ATG. Vi samarbetar aktivt med ledande universitet, specialiserad industri och branschexperter. Det här är en av orsakerna till varför ATG lyckas hålla sig i främsta ledet när det gäller det senaste inom utveckling och vetenskapliga genombrott i branschen. Vi designar och utvecklar handskar som exakt motsvarar våra användares behov, nu och i framtiden. Genom att inte bara erbjuda nya handskar, utan en helt ny handskupplevelse, kan vi garantera varje användare optimalt säkra, bekväma och rena handskar.

Vi går längre än lagen kräver

Rena handskar är något ATG® tar på mycket stort allvar. Det är viktigt för miljön, våra anställda som tillverkar handskarna och naturligtvis för den som ska använda dem. Lagar och förordningar blir allt strängare och allt mer tekniska. Vi anser att det bästa sättet att säkert uppfylla alla krav är att tillverka våra produkter inom företaget. Ett utmärkt exempel på detta är REACH-lagstiftningen som började gälla i juni 2007. REACH består av totalt 849 sidor och har beskrivits som en av de mest kompletta och komplexa lagarna någonsin gällande kemiska ämnen. Genom att vi har full kontroll över material och teknik som används i tillverkningen av våra handskar kan vi dessutom skaffa oss dermatologisk ackreditering via ett samarbete med Skin Health Alliance (SHA). Det här gör oss till det första skyddsutrustningsföretaget någonsin som kan garantera användare att samtliga våra handskar är hudvänliga, och att detta baseras på välgrundad forskning.

Kvalitet

Kvalitet är inte något vi kontrollerar i slutet av produktionslinjen. Det är något vi integrerat i hela tillverkningsprocessen på våra anläggningar. Vi har team och särskilda ansvariga personer vars dagliga arbete inkluderar att övervaka produktionen och vidta åtgärder om det behövs.

quality

Det här har gjort kvalitetsmedvetenhet till en självklar del av företagskulturen. Formellt syns det här i vår ISO 9001-ackreditering. Precis som många andra företag, använder vi den här standarden som en riktlinje för att leverera handskar av konsekvent hög kvalitet. Genom att följa både ISO 9001 och ISO 14001 kan vi effektivisera vår tillverkning på ett miljövänligt sätt, med mindre avfall.

Samarbete

Det är de många teamen som arbetar inom leveranskedjan som har ansvar att tillsammans och på ett smidigt sätt utforma, utveckla, producera, distribuera, informera och ge det stöd som krävs. I en bransch där de flesta lägger ut arbetet på entreprenad fortsätter ATG® att, som alltid, använda sig av traditionella tillverkningsmetoder tillsammans med de senaste tekniska innovationerna för att kunna erbjuda handskar som är ledande in sin klass. Vi gör allt själva och garanterar att inget läggs ut på entreprenad.