1. Accept af vores Vilkår

Ved at besøge hjemmesiden www.atg-glovesolutions.com og se, tilgå eller på anden vis benytte nogen af serviceydelserne eller de oplysninger, der er udarbejdet, indsamlet, kompileret eller indsendt til www.atg-glovesolutions.com, indvilliger du i at være bundet af følgende Servicevilkår og -betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af vores vilkår og betingelser, bedes du ikke fortsætte. Ved at fortsætte forstår, indvilliger og anerkender du, at nærværende Vilkår udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og www.atg-glovesolutions.com, og at din brug af www.atg-glovesolutions.com skal tilkendegive din endegyldige accept af nærværende aftale.

2. Ydelse af Serviceydelser

Du accepterer og anerkender, at www.atg-glovesolutions.com har ret til at modificere, forbedre og ophøre med at tilbyde sine serviceydelser efter eget skøn og uden at underrette dig derom, selv om dette eventuelt måtte forhindre dig i at tilgå oplysninger på hjemmesiden. Du accepterer og anerkender desuden, at www.atg-glovesolutions.com har ret til at yde dig serviceydelser gennem datterselskaber eller tilknyttede enheder.

3. Navnebeskyttede Rettigheder

Du anerkender og accepterer, at www.atg-glovesolutions.com kan indeholde navnebeskyttede og fortrolige oplysninger, inkl. varemærker, servicemærker og patenter, der er beskyttet iht. love om intellektuel ejendom og internationale traktater om intellektuel ejendom. www.atg-glovesolutions.com bemyndiger dig til at se og tage en enkelt kopi af dele af hjemmesidens indhold til personlig, ikke-kommerciel offline-brug. Vores indhold må ikke sælges, gengives eller distribueres uden vores skriftlige tilladelse. Eventuelle tredjeparters varemærker, servicemærker og logoer er deres respektive ejeres ejendom. Eventuelle yderligere rettigheder, som ikke specifikt er bevilliget heri, forbeholdes.

4. Indsendt Indhold

Når du indsender indhold til www.atg-glovesolutions.com, giver du samtidig www.atg-glovesolutions.com en uigenkaldelig, verdensomspændende, gratis licens til at offentliggøre, fremvise, modificere, distribuere og syndikere dit indhold over hele verden. Du bekræfter og garanterer, at du har den påkrævede bemyndigelse til at give ovenstående licens til www.atg-glovesolutions.com.

5. Ophævelse af Aftalen

Vilkårene i nærværende aftale skal fortsat gælde, indtil en af parterne uden varsel af en eller anden grund ophæver den. Vilkår, som fortsat skal gælde, skal ikke påvirkes af nærværende aftales ophævelse.

6. Garantiansvarsfraskrivelse

Du forstår og accepterer, at din brug af www.atg-glovesolutions.com helt foregår på egen risiko, og at vores serviceydelser ydes "Som beset" og "Efter tilgængelighed". www.atg-glovesolutions.com fremsætter ikke nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, godkendelser eller anbringender af nogen art, hvad angår brug af www.atg-glovesolutions.com’s hjemmeside, oplysninger, indhold, materialer eller produkter. Dette skal inkludere, men ikke være begrænset til underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål eller garantier om, at produkter, oplysninger mm. ikke krænker tredjeparters rettigheder, og garantier om, at adgang til eller brug af servicen vil være uforstyrret eller uden fejl, eller at defekter i servicen vil blive afhjulpet.

7. Begrænsning af Erstatningsansvar

Du forstår og accepterer, at www.atg-glovesolutions.com og selskabets datterselskaber og tilknyttede selskaber under ingen omstændigheder skal være erstatningsansvarlige for eventuelle direkte, indirekte eller tilfældige skader, følgeskader eller for betaling af pønalt begrundet erstatning.  Dette skal inkludere, men ikke være begrænset til erstatning for tab af fortjeneste, forretningsafbrydelser, omdømme eller goodwill, tab af programmer eller oplysninger eller andet uhåndgribeligt tab, som måtte opstå pga. brugen af eller den manglende mulighed for at bruge servicen eller oplysningerne, eller en eventuel permanent eller midlertidig indstilling af en sådan service eller adgang til oplysninger eller sletning eller forvanskning af et hvilket som helst indhold eller oplysninger eller udeladelse af lagring af indhold eller information. Ovenstående begrænsning skal gælde, uanset om www.atg-glovesolutions.com er blevet informeret om eller skulle have været opmærksom på muligheden for sådanne skader. I jurisdiktioner, hvor udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller -tab, ikke er tilladt, er www.atg-glovesolutions.com’s erstatningsansvar begrænset i det størst mulige omfang, det er tilladt ved lov.

8. Eksternt Indhold

www.atg-glovesolutions.com kan indeholde hyperlinks til tredjeparters indhold, reklame eller hjemmesider. Du anerkender og accepterer, at www.atg-glovesolutions.com ikke er ansvarlig for og ikke støtter eventuelle reklamer, produkter eller virkemidler fra sådanne ressourcer eller hjemmesider, som f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium osv.

9. Jurisdiktion

Du forstår og accepterer udtrykkeligt at være underlagt den personlige og eksklusive jurisdiktion, som haves af domstolene i det land, den delstat, provins eller det territorium, som ene og alene fastsættes af www.atg-glovesolutions.com til at behandle eventuelle juridiske anliggender, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale eller din brug af www.atg-glovesolutions.com. Hvis den domstol, som har jurisdiktion på området, træffer afgørelse om, at en bestemmelse i aftalen er ugyldig, skal bestemmelsen fjernes fra Vilkårene, og de resterende Vilkår skal fortsat gælde.

10. Hele Aftalen

Du forstår og accepterer, at ovenstående Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og www.atg-glovesolutions.com. Du kan være underlagt yderligere Vilkår og betingelser, når du bruger, køber eller tilgår andre serviceydelser, tilknyttede serviceydelser eller tredjeparters indhold eller materiale.

11. Ændringer af Vilkårene

www.atg-glovesolutions.com forbeholder sig ret til efter eget skøn og på et hvilket som helst tidspunkt at ændre nærværende Vilkår uden varsel. Ændringer af vores Vilkår træder i kraft den dato, de offentliggøres, og din fortsatte brug af www.atg-glovesolutions.com efter eventuelle ændringer af Vilkårene vil tilkendegive din accept af at være bundet deraf.