1. Prihvaćanje naših Uvjeta

Posjetom našoj web stranici www.atg-glovesolutions.com, pregledanjem, pristupanjem ili na drugi način korištenjem bilo kojih od usluga ili informacija koje su kreirane, prikupljene, objedinjene ili podnesene na www.atg-glovesolutions.com, slažete se da ćete biti pod obvezom sljedećih Odredbi i uvjeta usluge. Ako ne želite biti pod obvezom naših odredbi i uvjeta, onda molimo da ne nastavljate dalje. Ako nastavite, shvaćate, slažete se i potvrđujete da ove Odredbe predstavljaju zakonski obvezujući sporazum između vas i www.atg-glovesolutions.com i da će vaša uporaba www.atg-glovesolutions.com ukazivati na vaše zaključno prihvaćanje ovog sporazuma.

2. Pružanje usluga

Slažete se i potvrđujete da www.atg-glovesolutions.com ima pravo obavljanja izmjena, unaprjeđenja i prekida svih svojih usluga po svom vlastitom nahođenju i bez dostavljanja obavijesti vama unaprijed, čak i ako bi to moglo rezultirati spriječenošću vašeg pristupa bilo kojim informacijama koje su tu sadržane. Nadalje, vi se slažete i potvrđujete da www.atg-glovesolutions.com ima pravo pružati vam usluge putem podružnica ili povezanih subjekata.

3. Vlasnička prava

Vi potvrđujete i slažete sa da www.atg-glovesolutions.com može sadržavati vlasničke i povjerljive informacije vezane za trgovačke marke, uslužne oznake i patente zaštićene zakonodavstvom o intelektualnom vlasništvu i međunarodnim ugovorima i intelektualnom vlasništvu. www.atg-glovesolutions.com vas ovlašćuje da možete pogledati i napraviti jednu presliku dijelova njegovog sadržaja za izvanmrežnu osobnu i nekomercijalnu uporabu. Naš sadržaj ne smije se prodavati, reproducirati niti distribuirati bez naše pisane dozvole. Svi trgovačke marke, uslužne oznake i logotipi trećih strana predstavljaju svojinu svojih odnosnih vlasnika. Sva dalja prava koja nisu konkretno odobrena u ovom dokumentu su pridržana.

4. Podneseni sadržaj

Kad postavljate sadržaj na www.atg-glovesolutions.com vi istovremeno odobravate www.atg-glovesolutions.com nepovratnu dozvolu za cijeli svijet, bez naknade za autorska prava, za objavljivanje, prikazivanje, izmjene, distribuciju i zajedničko prenošenje sa drugim skupinama vašeg sadržaja diljem svijeta. Potvrđujete i jamčite da imate potrebne ovlasti za odobravanje gore navedene dozvole za www.atg-glovesolutions.com.

5. Raskid Sporazuma

Odredbe ovog sporazuma nastavit će se primjenjivati kontinuirano do njihovog raskida od bilo koje strane u bilo koje vrijeme iz bilo kog razloga. Odredbe čija se primjena nastavlja kontinuirano neće biti pod utjecajem raskida ovog sporazuma.

6. Odricanje od jamstva

Razumijete i slažete se da je vaša uporaba www.atg-glovesolutions.com u cjelini na vaš vlastiti rizik i da se naše usluge pružaju „u viđenom stanju” i „u dostupnom stanju”. www.atg-glovesolutions.com ne daje nikakva izričita niti implicirana jamstva, odobrenja niti tvrdnje bilo koje vrste u svezi s vođenjem web stranice www.atg-glovesolutions.com, njezinih informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda. To uključuje, ne ograničavajući se na, implicirana jamstva o utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu i nenarušavanju propisa, te jamstva da će pristup ovim uslugama ili njihova uporaba biti bez prekida ili bez pogrešaka, niti da će se vršiti korekcija kvarova na usluzi.

7. Ograničenje odgovornosti

Razumijete i slažete se da www.atg-glovesolutions.com i niti jedna od njegovih podružnica niti povezanih subjekata neće ni u kom slučaju biti odgovorni ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične niti primjerne štete. To uključuje, ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti, prekid poslovanja, poslovnu reputaciju ili goodwill, gubitak programa ili informacija ili druge nematerijalne gubitke koji proisteknu iz uporabe ili nemogućnosti uporabe usluge ili informacija, ili iz bilo kog trajnog ili privremenog prekida te usluge ili pristupa informacijama, ili brisanja ili kvara na bilo kom sadržaju ili informaciji, ili nemogućnosti pohrane bilo kog sadržaja ili informacija. Gornje ograničenje se primjenjuje bez obzira na to je li www.atg-glovesolutions.com obaviješten ili je trebao znati za mogućnost takvih šteta. U jurisdikcijama gdje isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili slučajne štete nije dozvoljeno, odgovornost www.atg-glovesolutions.com je ograničena na najveći omjer dozvoljen zakonom.

8. Vanjski sadržaj

www.atg-glovesolutions.com može uključivati hiperveze prema sadržaju, oglasima ili web stranicama trećih strana. Potvrđujete i slažete se da www.atg-glovesolutions.com nije odgovoran niti odobrava bilo koje od oglasa, proizvoda ili resursa dostupnih iz takvih resursa ili web stranica, primjerice Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium itd.

9. Jurisdikcija

Izričito razumijete i slažete se da podliježete osobnoj i isključivoj jurisdikciji sudova zemlje, države, pokrajine ili teritorija koje utvrdi isključivo www.atg-glovesolutions.com u svrhu rješavanja bilo kakvih pravnih pitanja koja proisteknu iz ovog sporazuma ili su vezana za vašu uporabu www.atg-glovesolutions.com. Ako sud s jurisdikcijom presudi da je bilo koja odredba ugovora nevažeća, onda će ta odredba biti uklonjena iz Odredbi, a ostale Odredbe će nastaviti biti važeće.

10. Cjelokupni Sporazum

Razumijete i slažete se da gornje Odredbe predstavljaju cjelokupni opći sporazum između vas i www.atg-glovesolutions.com. Možete podlijegati dodatnim Odredbama i uvjetima kad rabite, kupujete ili pristupate drugim uslugama, povezanim uslugama u sadržaju ili materijalima trećih strana.

11. Izmjene Odredbi

www.atg-glovesolutions.com zadržava pravo na povremene izmjene ovih Odredbi po našem isključivom nahođenju i bez ikakve obavijesti unaprijed. Izmjene naših Odredbi stupaju na snagu onog dana kad se postave, a vaša uporaba www.atg-glovesolutions.com nakon svih eventualnih izmjena Odredbi označavat će vašu suglasnost da budete pod njihovom obvezom