Jogi nyilatkozat

1. A Felhasználási feltételek elfogadása

A www.atg-glovesolutions.com honlap felkeresésével, valamint a www.atg-glovesolutions.com honlapon keresztül közzétett, gyűjtött, összeállított vagy benyújtott információk, illetve szolgáltatások megtekintésével, elérésével, vagy egyéb módon történő felhasználásával Ön magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az alábbi Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem járul hozzá a Felhasználási feltételek kötelező érvényű alkalmazásához, kérjük, ne folytassa az olvasást. Ellenkező esetben Ön elismeri, hozzájárul és tudomásul veszi, hogy jelen Felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a www.atg-glovesolutions.com honlap között, valamint azt, hogy a www.atg-glovesolutions.com honlap használatával Ön egyértelmű módon elfogadja a jelen megállapodás alkalmazását.

2. Szolgáltatásnyújtás

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a www.atg-glovesolutions.com saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, javíthatja, illetve megszüntetheti a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, még abban az esetben is, ha ezáltal Ön nem férhet hozzá a közzétett információkhoz. Továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a www.atg-glovesolutions.com a különböző szolgáltatások leányvállalatokon, illetve kapcsolt vállalkozásokon keresztüli nyújtására is jogosult.

3. Szellemi tulajdonjogok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.atg-glovesolutions.com honlap jogvédett és bizalmas információkat, többek között szellemi tulajdonjogi törvények és szellemi tulajdonnal kapcsolatos nemzetközi egyezmények oltalma alatt álló védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és szabadalmakat is tartalmazhat. A www.atg-glovesolutions.com felhatalmazza Önt a honlapon közzétett tartalmak, illetve azok egyes részeinek megtekintésére, valamint azokról offline, személyes és nem kereskedelmi felhasználásra szánt másolat készítésére. A közzétett tartalmak írásbeli engedély hiányában nem értékesíthetők, sokszorosíthatók, illetve terjeszthetők. A harmadik felek védjegyei, szolgáltatási védjegyei és emblémái a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik. Minden további, jelen jognyilatkozatban nem ismertetett jog fenntartva.

4. Beküldött tartalmak

A különböző tartalmak www.atg-glovesolutions.com honlapon keresztül történő beküldésével egyidejűleg Ön visszavonhatatlan, világszerte érvényes és jogdíjmentes engedéllyel ruházza fel a www.atg-glovesolutions.com honlapot az érintett tartalmak egész világra kiterjedő közzététele, megjelenítése, módosítása és terjesztése vonatkozásában. Ön megerősíti és garantálja, hogy rendelkezik a fent említett, www.atg-glovesolutions.com honlap számára biztosítandó engedély megadásához szükséges felhatalmazással.

5. A megállapodás felmondása

A jelen megállapodás által tartalmazott Felhasználási feltételek mindaddig hatályosak, amíg a megállapodást a felek bármelyike, előzetes értesítés nélkül, tetszőleges okból fel nem mondja. A továbbra is alkalmazandó Felhasználási feltételek hatályosságát a megállapodás felmondása nem érinti.

6. A szavatosság kizárása

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.atg-glovesolutions.com honlapot teljes egészében a saját felelősségére használja, a szolgáltatások pedig „Jelen formájukban”, illetve „Rendelkezésre állás szerint” érhetők el. A www.atg-glovesolutions.com semmilyen, kifejezett vagy vélelmezett garanciát és felelősséget nem vállal, és semmilyen támogatást nem nyújt a www.atg-glovesolutions.com honlap üzemeltetése, valamint az ott elhelyezett információk, tartalmak, anyagok, illetve termékek vonatkozásában. Ez többek között a forgalmazhatóság, a meghatározott célokra irányuló alkalmasság, a jogsértő tevékenységektől történő tartózkodás, valamint a szolgáltatások zavartalan és hibamentes elérhetősége, illetve használata, továbbá a szolgáltatásokat érintő hibák kijavítása tekintetében nyújtandó vélelmezett garanciavállalást is magában foglalja.

7. A felelősség korlátozása

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.atg-glovesolutions.com és annak bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, illetve büntető jellegű szankcióval járó kárért. Ez többek között az elmaradt nyereségből származó, az üzemszünetből adódó, az üzleti vagy jó hírnevet érintő, a programok, illetve információk elvesztéséből adódó, valamint a szolgáltatások, illetve információk használatából vagy – folyamatos, illetve átmeneti jellegű – el nem érhetőségéből származó, továbbá a különböző tartalmak és információk törléséből, illetéktelen módosításából, illetve az azok tárolásával és kezelésével összefüggő hiányosságokból eredő károkat is magában foglalja. A fenti korlátozás független attól, hogy a www.atg-glovesolutions.com honlapot tájékoztatták-e az ilyen jellegű károk lehetőségéről vagy sem, illetve, hogy annak ismernie kellett volna azokat vagy sem. A következményes, illetve véletlen károk tekintetében fennálló felelősség kizárását vagy korlátozását el nem ismerő jogrendszerekben a www.atg-glovesolutions.com felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékre korlátozódik.

8. Külső tartalmak

A www.atg-glovesolutions.com honlap harmadik felektől származó tartalmakra, reklámokra, illetve egyéb webhelyekre irányuló hiperhivatkozásokat tartalmazhat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.atg-glovesolutions.com az ilyen forrásokból származó reklámok és termékek, valamint az említett webhelyek – mint például a Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium stb. – tekintetében semmilyen felelősséget, illetve közösséget nem vállal.

9. Joghatóság

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a www.atg-glovesolutions.com honlap használatával összefüggő jogviták megoldása tekintetében a www.atg-glovesolutions.com által meghatározott ország, állam, tartomány vagy terület bíróságai kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek. A jelen megállapodásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság által érvénytelennek minősített rendelkezéseit eltávolítjuk a Felhasználási feltételek közül, a megállapodás által tartalmazott többi Felhasználási feltétel azonban továbbra is érvényes marad.

10. Teljességi záradék

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fenti Felhasználási feltételek teljes körű megállapodást képeznek Ön és a www.atg-glovesolutions.com között. Egyéb szolgáltatások, társszolgáltatások, vagy harmadik felektől származó tartalmak, illetve anyagok használata, megvásárlása vagy elérése esetén más Felhasználási feltételek hatálya is kiterjedhet Önre.

11. A Felhasználási feltételek módosítása

A www.atg-glovesolutions.com fenntartja magának a fenti Felhasználási feltételek saját mérlegelés alapján történő, előzetes értesítés nélküli, megfelelő időközönkénti módosításának a jogát. A Felhasználási feltételeket érintő módosítások a közzétételük napján lépnek hatályba. A www.atg-glovesolutions.com módosításokat követő további használatával Ön magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az érintett változtatásokat.

Kényelem - Teljesítmény - HandCare

Mi az ATG®-nél nem csak kesztyűt fejlesztünk, hanem olyan fejlesztési technológia platformba fektetünk be, amely kielégíti fogyasztóink igényeit. Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy többféle termékcsalád esetén is biztosíthassuk az egységes tapasztalatainkat (úgymint az AIRtech® technológiát a MaxiFlex® és MaxiCut® számára).

Technológiai platformunk három alappillér köré épül – a kényelem, a tartósság és a HandCare™(tisztaság) köré, melyek együtt teszik lehetővé minden alkalmazási területen az optimális kesztyűviselés élményét.

ATG® GloveFinder

Találja meg a megfelelő kesztyűt a munkájához