Što je ispitivanje etičnog poslovanja Smeta?

Ispitivanje etičnog poslovanja Smeta (Supplier Ethical Data Exchange), poznato i kao ispitivanje Sedex, iscrpno je i standardizirano ispitivanje kojim se procjenjuje etičnost i društvena odgovornost u poslovanju dobavljača i tvornica u globalnim lancima opskrbe. Ispitivanja Smeta trebaju osigurati da organizacije ispunjavaju etičke standarde i promiču odgovorno poslovanje kroz svoje lance opskrbe. 

Što je ispitivanje etičnog poslovanja Smeta?

Okvir ispitivanja Smeta razvila je organizacija Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), platforma na bazi članstva za razmjenu podataka o etičnosti i provođenje odgovorne nabave. Sedex surađuje s tvrtkama u svrhu poticanja poboljšanja društveno i ekološki odgovornog poslovanja u globalnim lancima opskrbe.

Ispitivanje etičnog poslovanja Smeta obuhvaća brojna područja, uključujući standarde rada, zdravlje i sigurnost na radu, utjecaj na okoliš, poslovnu etiku i odgovornu nabavu. Ispitivanje u pravilu uključuje procjenu načela i procedura, inspekcije na terenu, pregled dokumenata, intervjuiranje radnika i sastanke s upravom.

Neka od ključnih područja koja se u pravilu analiziraju ispitivanjem Smeta su:

 1. Standardi rada: Ovo uključuje procjenu poštivanja lokalnih zakona o radu, radnog vremena, plaća, materijalnih i nematerijalnih nagrađivanja te jamčenje nepostojanja prisilnog rada, dječjeg rada i diskriminacije.
 2. Zdravlje i sigurnost na radu: Ovo uključuje analizu radnih uvjeta, sigurnosnih procedura i provedbu odgovarajućih zdravstvenih i sigurnosnih mjera za zaštitu radnika od opasnosti i nesreća. 
 3. Utjecaj na okoliš: Ispitivanje ocjenjuje sustave upravljanja okolišem, gospodarenje otpadom, potrošnju energije, emisije i predanost održivom poslovanju unutar organizacije.
 4. Poslovna etika: Ovo uključuje procjenu predanosti etičnom poslovanju, mjera za sprečavanje korupcije te poštivanja relevantnih zakona i regulativa unutar organizacije.
 5. Odgovorna nabava: Ispituje se mogućnost utvrđivanja podrijetla proizvoda i materijala, kako bi se moglo zajamčiti da dobavljači ne sudjeluju u nezakonitim ili neetičnim aktivnostima, poput nabave konfliktnih minerala.

Nakon završetka ispitivanja izdaje se izvješće s detaljnim rezultatima, uključujući pitanja nesukladnosti i prijedloge za poboljšanja. Ispitivanja Smeta pomažu organizacijama da prepoznaju koja područja u svojim lancima opskrbe mogu poboljšati, poboljšaju transparentnost te promiču etičnu i odgovornu poslovnu praksu u cijelom poslovanju.

Važno je napomenuti da ispitivanja Smeta organizacijama nude vrijedan uvid, služe im kao alat za nadzor i poboljšanje lanaca opskrbe, pokazuju njihovu predanost odgovornoj nabavi te istovremeno klijentima i vlasnicima udjela dokazuju da organizacija posluje etično, moralno i s integritetom. 

Koja je razlika između ispitivanja SMETA s dva i četiri ključna elementa?

Kod ispitivanja Smeta (Supplier Ethical Data Exchange) broj ključnih elemenata odnosi se na opseg i detaljnost analize. Ispitivanja s dva i četiri ključna elementa razlikuju se po područjima i razini detalja koja analiziraju. Razlike su sljedeće: 

1. Ispitivanje Smeta s dva ključna elementa bavi se s dva glavna područja:

 • Standardi rada: Ovo uključuje procjenu poštivanja zakona o radu, radnog vremena, plaća, dječjeg rada, prisilnog rada i dobrobiti radnika. 
 • Zdravlje i sigurnost na radu: Procjenjuju se radni uvjeti, sigurnosne procedure te pružanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Ispitivanje s dva ključna elementa nudi osnovnu procjenu tih područja i organizacije ga često koriste kao početnu točku za procjenu mjere u kojoj njihovi dobavljači poštuju osnovne etičke standarde. 

2. Ispitivanje Smeta s četiri ključna elementa: Ispitivanje s četiri ključna elementa se uz standarde rada te zdravlje i sigurnost na radu bavi dodatnim područjima. Četiri ključna elementa su:

 • Standardi rada: Slično kao u ispitivanju s dva ključna elementa, procjenjuju se poštivanje zakona o radu, radni uvjeti, plaće i dobrobit radnika. 
 • Zdravlje i sigurnost na radu: Analiziraju se radni uvjeti, sigurnosne procedure i pružanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. 
 • Utjecaj na okoliš: Ocjenjuju se sustavi upravljanja okolišem, gospodarenje otpadom, potrošnja energije, emisije i predanost održivom poslovanju unutar organizacije. 
 • Poslovna etika: Fokus ovog elementa je na predanosti etičnom poslovanju, mjerama za sprečavanje korupcije i poštivanju relevantnih zakona i regulativa unutar organizacije. 

Ispitivanje s četiri ključna elementa nudi iscrpniju procjenu etične i društvene odgovornosti u poslovanju dobavljača. Ne bavi se samo pitanjima rada, zdravlja i sigurnosti na radu, već i pitanjima ekološki održivog i etičnog poslovanja, što nudi širi uvid u odgovornu nabavu i upravljanje lancem dostave.

Odabir ispitivanja s dva ili četiri ključna elementa ovisi o potrebama i ciljevima organizacije u kojoj će se ispitivanje provesti. Neke organizacije mogu odabrati iscrpnije ispitivanje s četiri ključna elementa da dobiju cjelovitiji uvid u poslovanje svojih dobavljača, dok druge mogu početi s ispitivanjem s dva ključna elementa i, kao dio procesa stalnog razvoja, s vremenom prijeći na ispitivanje s četiri ključna elementa.