Inovacije

Vaše potrebe vode naša istraživanja
Na tehnologijama koje se koriste kod naših rukavica kontinuirano radi naš osnovni tim koji uparuje tržišna istraživanja i analizu tržišta s najnovijim tehnološkim dešavanjima. Ovo predstavlja temelj na kom mi kontinuirano unaprjeđujemo klijentsko iskustvo putem stalnih inovacija.

Biti prvi u otkrićima i razvoju: naš napor na izazivanju konvencionalnog
Do znanstvenih otkrića i razvoja vode nas naši odjeli za istraživanja i&razvoj koji se nalaze u središtu naših proizvodnih lokacija. Pored internog razvoja, istraživačko-razvojni tim ATG-a®&radi i na globalnoj razini s vodećim sveučilištima, specijaliziranim sektorima i stručnjacima. Tim pristupom unaprjeđuje se učinkovita suradnja, potiče brža razmjena znanja i skraćuje razvojni ciklus.

Kvaliteta

Mi sve činimo sami
U ATG-u®postoji jedna stvar za koju nikad ne činimo kompromis: kvaliteta. Kako bismo osigurali da se ništa ne previdi, mi vodimo politiku nultog angažmana vanjskih subjekata. Mi vršimo kontrolu 100% i strogo pratimo svaki korak u svakom trenutku proizvodnog procesa. Mi nabavljamo sve sirovine, pravimo prediva, pletemo podstave za rukavice, vršimo premaze i peremo rukavice prije njihovog pakiranja.
Ne štedi se nijedan napor kako bi se osigurala potpuna pouzdanost i dosljednost naših proizvoda.

Planet i ljudi

Jer mi cijenimo planet i njegove ljude
ATG program HandCare® pokriva i nastupa zajedno sa ostalim ATG tehnologijama koje su implementirane u svaki pojedini ATG®proizvod. HandCare® pruža našim partnerima i profesionalnim korisnicima rukavica sigurnost da je cijela kolekcija ATG rukavica dermatološki sigurna i da su okolišni aspekti iza proizvodnje naših rukavica temeljiti, snažni i održivi.

Upravljanje okolišem
Tim naših stručnjaka za okoliš posvećen je kontinuiranom mjerenju i praćenju kratkoročnih i dugoročnih utjecaja naših proizvodnih procesa na okoliš. Primjer su naša postrojenja za tretman voda, u kojima se tretira kišnicu za uporabu u praonicama. Naš cjelokupni proizvodni proces i postrojenja su certificirani po ISO 14001.

Zaštita ljudskog zdravlja i okoliša
Naš cjelokupni proizvodni proces sukladan je zahtjevima europskih propisa REACH; (registracija, evaluacija, ovlašćivanje i ograničavanje kemijskih supstanci). Sve naše rukavice su bez DMF-a, a štoviše, mi jamčimo da će svi naši proizvodi danas i ubuduće biti bez Posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC)

Sanitized® Dodatna higijena
Na našim rukavicama koristimo dezinfekciju kako bi se neugodni mirisi smanjili na minimum. Sanitized® je kao dezodorans koji pridonosi da vaše rukavice dulje budu svježije i koji čini da se osjećate sigurni i zaštićeni. Naglašavamo da ATG<® rabi posebnu klasu sredstva Sanitized® koje je “bez triklosana”.

Svježe iz pakiranja Oeko-Tex®
Ne samo da osiguravamo da svi elementi koji se rabe u našem proizvodnom procesu budu fizički sigurni za naše djelatnike, mi također peremo sve rukavice nakon proizvodnog procesa kao daljnji korak u osiguravanju čistoće. Tijekom tog procesa pranja u perilici, koristi se voda vodu koja je prikupljena od kišnice, tretirana i kontinuirano se reciklira u našim postrojenjima za tretiranje voda. To nam omogućuje da jamčimo da su naše rukavice „Svježe iz pakiranja”, što je certificirano od Oeko-Tex®.

Dermatološki akreditirane Pogodne za kožu
Sve ATG rukavice su dermatološki certificirane od strane Skin Health Alliance. Certifikat Skin Health Alliance, po prvi put u sektoru fizičke sigurnosti, profesionalnim korisnicima rukavica uvjerenje da je cjelokupna kolekcija rukavica ATG®u cjelini „dermatološki sigurna” i da su znanstveni pristup i istraživanja koji stoje iza njih opsežna i detaljna.

ATG-ov HandCare program ulaže ekstra napore kako bi iskustvo nošenja ATG® rukavice bilo ugodno i neškodljivo za kožu korisnika i za okoliš. Mi činimo sve što možemo, od početka do kraja, kako bismo jamčili da su naše rukavice 100% alergološki testirane i dermatološki akreditirane, te se stoga mogu smatrati „najpogodnijim rukavicama za kožu na planetu”.

Partnerstva

Mi cijenimo dugoročna partnerstva

Mi poštujemo onoga koji zadnji dodirne kutiju
Mi shvaćamo da su blizina i prisutnost od osnovne važnosti kako bi se osigurala dostupnost naših rukavica onda kad su vam potrebne. Kao globalna djelatnost, mi prepoznajemo vrijednost koju distributeri kreiraju na putu ka tržištu i krajnjem korisniku. Distributer je taj koji podržava i opslužuje krajnje korisnike na dnevnoj osnovi i zato mi poštujemo onoga koji zadnji dodirne kutiju. Naša uloga je osigurati pružanje neophodne podrške, naobrazbe i obuke kako bismo omogućili svojim partnerima da budu ambasadori naših brandova. Na zahtjev, mi smo naravno dostupni za pružanje podrške svojim partnerima i krajnjim korisnicima s tehničkim pitanjima ili konkretnim zahtjevima.