Inovácie

Vaše potreby riadia náš výskum

Kľúčový tím neustále vyvíja technológie používané v našich rukaviciach, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám.

Prelom: naša snaha o zmenu konvencií

Vedecké objavy vznikajú vďaka snahe našich výskumno-vývojových zariadení, ktoré sa nachádzajú v centre našich výrobných závodov. Okrem vlastného vývoja pracuje výskumno-vývojový tím spoločnosti ATG® na celom svete aj s poprednými univerzitami, špecializovanými odvetviami a odborníkmi. Tento prístup posilňuje efektívnu spoluprácu, podporuje rýchlejšiu výmenu poznatkov a skracuje cyklus vývoja.

Kvalita

Všetko robíme sami

V spoločnosti ATG® existuje jedna oblasť, v ktorej nikdy nerobíme ústupok: kvalita. Aby sme mali istotu, že sa nič neprehliadne, držíme sa zásady nulového outsourcingu. Máme 100 % kontrolu a prísne monitorujeme každý krok výrobného procesu. Z vlastných zdrojov získavame všetky suroviny, navíjame priadze, pletieme podšívky rukavíc, nanášame na ne povrchové vrstvy a perieme rukavice pred ich zabalením.

Nijako nešetríme úsilím, aby sme zabezpečili úplnú spoľahlivosť a konzistenciu našich výrobkov.

Planéta a ľudia

Pretože si ceníme planétu a jej ľudí

Náš program HandCare® zastrešuje všetky naše programy, ktoré sa používajú a sú integrované do každého výrobku ATG®. Náš program HandCare® dáva našim zákazníkom a profesionálnym používateľom rukavíc dôveru, že celý náš sortiment rukavíc je dermatologicky bezpečný a že environmentálne aspekty výroby našich rukavíc sú spoľahlivé, dôkladné a trvalo udržateľné.

ISO 14001: Environmentálny manažment
Máme osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Príkladom toho sú naše zariadenia na úpravu vody, ktoré sú schopné spracovať zhromaždenú dažďovú vodu na použitie v našich procesoch po vypraní. Celý náš výrobný proces a zariadenia sú certifikované podľa normy ISO 14001.

REACH: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia
Celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Naše rukavice neobsahujú DMF a okrem toho garantujeme, že žiadne naše výrobky dnes ani v budúcnosti nebudú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Sanitized®: Hygiena navyše
V našich rukaviciach používame látku Sanitized®, ktorá eliminuje pachy. Látka Sanitized® je ako deodorant, vďaka ktorému sú rukavice dlhšie čerstvé a vám poskytujú pocit bezpečia a ochrany. Spoločnosť ATG® používa špecifický druh látky Sanitized®, ktorý je bez triklosanu. 

Svieže po vybalení: Oeko-Tex®

Nielen že zabezpečujeme, aby boli všetky elementy použité v procese výroby bezpečné pre našich zamestnancov, ale po procese výroby všetky rukavice operieme, čo je ďalším krokom v zabezpečení čistoty. Počas procesu prania používame len dažďovú vodu, ktorá je upravená a nepretržite recyklovaná v našich vlastných čističkách vody. To nám umožňuje garantovať, že naše rukavice sú „čisté priamo z balenia“, čo je certifikované asociáciou Oeko-Tex®.

Dermatologicky akreditované: Príjemné pre pokožku

Naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytuje po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG® je dermatologicky bezpečný a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný.

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Robíme všetko čo môžeme, od začiatku do konca, aby sme zaručili, že naše rukavice sú na 100 % testované na alergie a že sú dermatologicky akreditované, a preto sa dajú považovať za „najpríjemnejšie rukavice pre pokožku na planéte“.

Partnerstvá

Ceníme si dlhodobé partnerstvá

Rešpektujeme toho, kto sa dotkne krabice ako posledný
Chápeme, že blízkosť a prítomnosť sú nevyhnutným predpokladom na to, aby naše rukavice boli k dispozícii tak, ako ich potrebujete a vtedy, keď ich potrebujete. Ako globálna spoločnosť uznávame hodnotu, ktorú vytvárajú distribútori na ceste na trh a ku koncovému používateľovi. Je to práve distribútor, kto každý deň podporuje a vykonáva servis pre koncových používateľov, preto rešpektujeme toho, kto sa krabice dotkne ako posledný. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme poskytovali potrebnú podporu, vzdelávanie a školenie, aby sme našim partnerom umožnili byť vyslancami pre naše značky. Na požiadanie sme samozrejme pri technických otázkach alebo špecifických požiadavkách schopní podporiť našich partnerov u koncových používateľov.