Planet i ljudi, kvaliteta, inovacije i partnerstva

Naše temeljne vrijednosti

U svrhu osmišljavanja, izrade i proizvodnje rukavica koje nude najveću udobnost, kvalitetu, čistoću i vrijednost za novac, naš poslovni model je utemeljen na 4 vrijednosti: 

  1. Inovacije
  2. Kvaliteta
  3. Planet i njegovi ljudi
  4. Dugoročno partnerstvo i suradnja.

Ova 4 načela su odgovorna i za način na koji smo organizirali svoj cjelokupni dostavni lanac.

Vaše potrebe vode naša istraživanja
Na tehnologijama koje se koriste kod naših rukavica kontinuirano radi naš osnovni tim koji uparuje tržišna istraživanja i analizu tržišta s najnovijim tehnološkim dešavanjima. Ovo predstavlja temelj na kom mi kontinuirano unaprjeđujemo klijentsko iskustvo putem stalnih inovacija.

Biti prvi u otkrićima i razvoju: naš napor na izazivanju konvencionalnog
Do znanstvenih otkrića i razvoja vode nas naši odjeli za istraživanja i&razvoj koji se nalaze u središtu naših proizvodnih lokacija. Pored internog razvoja, istraživačko-razvojni tim ATG-a®&radi i na globalnoj razini s vodećim sveučilištima, specijaliziranim sektorima i stručnjacima. Tim pristupom unaprjeđuje se učinkovita suradnja, potiče brža razmjena znanja i skraćuje razvojni ciklus.

Mi sve činimo sami
U ATG-u®postoji jedna stvar za koju nikad ne činimo kompromis: kvaliteta. Kako bismo osigurali da se ništa ne previdi, mi vodimo politiku nultog angažmana vanjskih subjekata. Mi vršimo kontrolu 100% i strogo pratimo svaki korak u svakom trenutku proizvodnog procesa. Mi nabavljamo sve sirovine, pravimo prediva, pletemo podstave za rukavice, vršimo premaze i peremo rukavice prije njihovog pakiranja.
Ne štedi se nijedan napor kako bi se osigurala potpuna pouzdanost i dosljednost naših proizvoda.

Jer mi cijenimo planet i njegove ljude
ATG program HandCare® pokriva i nastupa zajedno sa ostalim ATG tehnologijama koje su implementirane u svaki pojedini ATG®proizvod. HandCare® pruža našim partnerima i profesionalnim korisnicima rukavica sigurnost da je cijela kolekcija ATG rukavica dermatološki sigurna i da su okolišni aspekti iza proizvodnje naših rukavica temeljiti, snažni i održivi.

Upravljanje okolišem
Tim naših stručnjaka za okoliš posvećen je kontinuiranom mjerenju i praćenju kratkoročnih i dugoročnih utjecaja naših proizvodnih procesa na okoliš. Primjer su naša postrojenja za tretman voda, u kojima se tretira kišnicu za uporabu u praonicama. Naš cjelokupni proizvodni proces i postrojenja su certificirani po ISO 14001.

Zaštita ljudskog zdravlja i okoliša
Naš cjelokupni proizvodni proces sukladan je zahtjevima europskih propisa REACH; (registracija, evaluacija, ovlašćivanje i ograničavanje kemijskih supstanci). Sve naše rukavice su bez DMF-a, a štoviše, mi jamčimo da će svi naši proizvodi danas i ubuduće biti bez Posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC)

Sanitized® Dodatna higijena
Na našim rukavicama koristimo dezinfekciju kako bi se neugodni mirisi smanjili na minimum. Sanitized® je kao dezodorans koji pridonosi da vaše rukavice dulje budu svježije i koji čini da se osjećate sigurni i zaštićeni. Naglašavamo da ATG<® rabi posebnu klasu sredstva Sanitized® koje je “bez triklosana”.

Svježe iz pakiranja Oeko-Tex®
Ne samo da osiguravamo da svi elementi koji se rabe u našem proizvodnom procesu budu fizički sigurni za naše djelatnike, mi također peremo sve rukavice nakon proizvodnog procesa kao daljnji korak u osiguravanju čistoće. Tijekom tog procesa pranja u perilici, koristi se voda vodu koja je prikupljena od kišnice, tretirana i kontinuirano se reciklira u našim postrojenjima za tretiranje voda. To nam omogućuje da jamčimo da su naše rukavice „Svježe iz pakiranja”, što je certificirano od Oeko-Tex®.

Dermatološki akreditirane Pogodne za kožu
Sve ATG rukavice su dermatološki certificirane od strane Skin Health Alliance. Certifikat Skin Health Alliance, po prvi put u sektoru fizičke sigurnosti, profesionalnim korisnicima rukavica uvjerenje da je cjelokupna kolekcija rukavica ATG®u cjelini „dermatološki sigurna” i da su znanstveni pristup i istraživanja koji stoje iza njih opsežna i detaljna.

ATG-ov HandCare program ulaže ekstra napore kako bi iskustvo nošenja ATG® rukavice bilo ugodno i neškodljivo za kožu korisnika i za okoliš. Mi činimo sve što možemo, od početka do kraja, kako bismo jamčili da su naše rukavice 100% alergološki testirane i dermatološki akreditirane, te se stoga mogu smatrati „najpogodnijim rukavicama za kožu na planetu”.

Mi cijenimo dugoročna partnerstva

Mi poštujemo onoga koji zadnji dodirne kutiju
Mi shvaćamo da su blizina i prisutnost od osnovne važnosti kako bi se osigurala dostupnost naših rukavica onda kad su vam potrebne. Kao globalna djelatnost, mi prepoznajemo vrijednost koju distributeri kreiraju na putu ka tržištu i krajnjem korisniku. Distributer je taj koji podržava i opslužuje krajnje korisnike na dnevnoj osnovi i zato mi poštujemo onoga koji zadnji dodirne kutiju. Naša uloga je osigurati pružanje neophodne podrške, naobrazbe i obuke kako bismo omogućili svojim partnerima da budu ambasadori naših brandova. Na zahtjev, mi smo naravno dostupni za pružanje podrške svojim partnerima i krajnjim korisnicima s tehničkim pitanjima ili konkretnim zahtjevima.

Udobnost - Performanse - HandCare

U ATG® ne dizajniramo rukavicu po rukavicu, nego razvijamo tehnološke platforme koje ispunjavaju potrebe naših klijenata, koje onda ugrađujemo u različite kolekcije rukavica. Ovaj pristup omogućuje da iskustvo nakon nošenja ATG® rukavica bude jedinstveno i dosljedno za sve ATG® kolekcije rukavica u koje je ista tehnologija ugrađena (npr. AIRtech® i u MaxiFlex® kolekciji i MaxiCut® kolekciji).

ATG® tehnološke platforme susreću se oko tri temelja - udobnost, trajnost i HandCare (njega ruku), koje zajedno pružaju idealno iskustvo rukavice za svaku specifičnu primjenu.

ATG® GloveFinder

Pronađite prave rukavice za vas