Udržateľnosť od samého začiatku

Spoločenská zodpovednosť podniku

V našej spoločnosti zastávame názor, že dodržiavanie najvyšších štandardov etiky a zodpovednosti nie je otázkou voľby, ale jediným spôsobom, ako uspieť v dnešnom podnikateľskom svete.
Opätovné zalesnenie Srí Lanky mangrovmi – investícia do našej klímy

Opätovné zalesnenie Srí Lanky mangrovmi – investícia do našej klímy

Kampaňou s názvom OneMillionTrees sa spoločnosť ATG vedome zaväzuje chrániť klímu a udržiavať ekosystémy na Srí Lanke. S každým vybraným stromovým projektom sa dostávame bližšie k nášmu cieľu vysadiť jeden milión stromov. Nie je to však iba o zalesňovaní, snažíme sa aj o aktiváciu nevyužiteľných plôch a udržateľné zabezpečenie živobytia pre mnohých Srílančanov.