Udržateľnosť od samého začiatku

Spoločenská zodpovednosť podniku

V našej spoločnosti zastávame názor, že dodržiavanie najvyšších štandardov etiky a zodpovednosti nie je otázkou voľby, ale jediným spôsobom, ako uspieť v dnešnom podnikateľskom svete.
Pohodlie verzus funkčnosť, môžete mať oboje?

Pohodlie verzus funkčnosť, môžete mať oboje?

Pri všetkých tých predpisoch a technickom pokroku, ktoré sa vyvíjajú čoraz rýchlejším tempom, je ľahké stratiť zo zreteľa to, na čom skutočne záleží, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti a produktivity zamestnancov.