Kľúčový tím neprestajne vyvíja technologické platformy ATG®, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám. Prečo? Pretože chápeme zložitosť výberu a implementácie programu na ochranu rúk, ktorý funguje pre všetkých a je všade akceptovaný. Na jednej strane vaši zamestnanci neustále žiadajú rukavice, ktoré sú pohodlnejšie, zatiaľ čo na druhej strane existuje snaha znížiť počet poranení, náklady spojené s týmito poraneniami a zlepšiť efektivitu pracovníkov.

Pomocou našich technologických platforiem sa snažíme skombinovať pohodlie a akceptovanie zo strany pracovníkov s funkčnými a bezpečnostnými prvkami. Nedávno sme tiež pridali technologickú platformu pre „efekt pohodlia“, ktorá sa stará o vaše ruky počas práce a po nej.
Naše výrobky obsahujú technológie, ktoré sa zameriavajú na jednu z troch oblastí:

  1. Pohodlie
  2. Výkonnosť
  3. Cleanliness

Tieto technológie sa používajú individuálne alebo spoločne, aby vám priniesli rukavice, ktoré sú zaručene príjemné pre pokožku vďaka nášmu partnerstvu s organizáciou Skin Health Alliance. Všetky naše rukavice sú skonštruované tak, aby vydržali a dajú sa prať, aby sme mohli dodržať náš záväzok voči vám, pokiaľ ide o „hodnotu za peniaze“.