Pracovné prostredie

Vyberte podmienky zodpovedajúce pracovnému prostrediu, v ktorom sa budú rukavice používať.

  • Suché

    Suché

  • Mokré/olejovité

    Mokré/olejovité

  • Chemické

    Chemické