Pri všetkých tých predpisoch a technickom pokroku, ktoré sa vyvíjajú čoraz rýchlejším tempom, je ľahké stratiť zo zreteľa to, na čom skutočne záleží, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti a produktivity zamestnancov.

Pohodlie verzus funkčnosť, môžete mať oboje?

Prvá odborná prednáška na svete na tému ochrany proti rezným poraneniam

Veríme, že desaťročia skúseností, odbornosti a skúmaní, ktoré sme vložili do našej 5-minútovej odbornej prednášky na tému ochrany proti rezným poraneniam, budú veľkým prínosom pre vás, pre bezpečnosť vašich zamestnancov a pre kontinuitu vášho podnikania.

Sledovať/čítať celú odbornú prednášku