Standarder för handskar

Europeiska standarder

Vi på ATG® välkomnar de nya EN-standarderna eftersom de kommer att hjälpa våra användare att fatta bättre beslut. Metoderna för tillverkning av handskar har avancerat vilket gör att tidigare standarder blivit föråldrade när det gäller material och processer. Vi har skapat den här avdelningen på vår webbplats för att ge en bättre förståelse för normer och standarder.

Ändringar i standarder för handskar

Diagrammet nedan ger en sammanfattning av ändringar i regler och standarder under de senaste åren.

EN 388 : 2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 374 : 2016

Skyddshandskar mot kemiska risker