Standarder för handskar

Europeiska standarder

Vi på ATG® välkomnar de nya EN-standarderna eftersom de kommer att hjälpa våra användare att fatta bättre beslut. Metoderna för tillverkning av handskar har avancerat vilket gör att tidigare standarder blivit föråldrade när det gäller material och processer. Vi har skapat den här avdelningen på vår webbplats för att ge en bättre förståelse för normer och standarder.

Ändringar i standarder för handskar

Diagrammet nedan ger en sammanfattning av ändringar i regler och standarder under de senaste åren.

EN 388 : 2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 374 : 2016

Skyddshandskar mot kemiska risker

Komfort – Prestanda – Handvård

Hos ATG® utvecklar vi inte våra handskar en och en utan vi investerar i att utveckla teknologiplattformmar som uppfyller kundernas behov. Det här gör att vi kan erbjuda samma upplevelse inom flera produktgrupper (t.ex. AIRtech® för MaxiFlex® och MaxiCut®).

Våra teknologiplattformar vilar på tre pelare – komfort, tålighet och HandCare™ (renlighet), vilket tillsammans ger en idealisk handskupplevelse för varje användningsområde.

ATG® GloveFinder

Hitta de rätta handskarna för arbetet