Normy pre rukavice

Európske normy

Keďže v spoločnosti ATG® chceme, aby sa používatelia mohli lepšie rozhodovať na základe informácií, vítame nové normy EN. Spôsob, akým sa dnes rukavice vyrábajú, prekonal v oblasti používaných materiálov a procesov predchádzajúce normy. S cieľom lepšie pochopiť normy a štandardy sme na našej webovej lokalite vytvorili túto sekciu.

Zmena v normách pre rukavice

Nižšie uvedená infografika slúži ako zhrnutie zmien v nariadení a normách.

EN 388 : 2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 374 : 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliám